Grupa Europa: półrocze wykorzystanych możliwości

TU na Życie Europa w I półroczu 2015 r. zwiększyło o ponad 1/3 wynik netto, wypracowując 20,5 mln zł zysku. Najwięcej składki spółka zebrała z ubezpieczeń inwestycyjnych z UFK, których sprzedaż wzrosła o ponad 70 proc. W tym okresie TU Europa intensywnie rozwijało dystrybucję ubezpieczeń leasingowych, produktów oferowanych w kanałach alternatywnych oraz turystycznych. Obie spółki płynnie dostosowały się do Rekomendacji U – przeegzaminowały 27 tys. osób, które sprzedają już produkty Europy w trybie indywidualnym.

Dla tak wyspecjalizowanego gracza, jakim jest Grupa Ubezpieczeniowa Europa, dystrybuująca dotąd ubezpieczenia niemal wyłącznie w formie grupowej, Rekomendacja U, która weszła w życie 31 marca br., była rewolucją.

– Przestawienie nie tylko własnej organizacji, lecz przede wszystkim wypracowanie nowych zasad współpracy z partnerami bankowymi w modelu sprzedaży indywidualnej było ogromnym wyzwaniem. Angażując duże siły we wdrażanie nowych zasad obie spółki Europy koncentrowały się jednocześnie na rozwoju biznesu. Bardzo mnie cieszy, że jak zawsze wyszliśmy z tego wyzwania obronną ręką – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

W I półroczu br. Grupa Europa osiągnęła 50,5 mln zł zysku oraz wypracowała 687 mln zł składki przypisanej brutto (wg MSR i odpowiednio 828 mln wg PSR). TU Europa zebrało 364 mln zł ze sprzedaży ubezpieczeń (wg MSR i PSR) i zarobiło blisko 30 mln. zł, nie uwzględniając dywidendy od jednostki zależnej. TU na Życie Europa sprzedało polisy za 323 mln zł (wg MSR i odpowiednio 464 mln zł wg PSR), co przełożyło się na 20,5 mln zł zysku, tj. o 37 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

– Kiedy rynek zastanawiał się, czy i w jakim kształcie zostanie wdrożona Rekomendacja U, my przystąpiliśmy do działania. Przeszkoliliśmy i przeegzaminowaliśmy tysiące osób, które obecnie dystrybuują nasze ubezpieczenia w oparciu o model agencyjny. Wiedza, doświadczenie oraz bardzo duże zaangażowanie naszych pracowników przełożyły się na sprawne dostosowywanie modelu dystrybucji ubezpieczeń do wymagań Rekomendacji U, a strategiczne spojrzenie na rewolucję rynkową przyniosło wymierne efekty. Do 1 kwietnia br. wprowadziliśmy agencyjny system sprzedaży polis u wszystkich partnerów bankowych – mówi wiceprezes Marat Nevretdinov.

TU Europa – nowe obszary biznesowe procentują

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku spółka majątkowa dynamicznie rozwijała nową linię biznesową, jaką są wyspecjalizowane ubezpieczenia dla branży leasingowej. Było to możliwie dzięki pozyskaniu nowego dużego partnera dystrybucyjnego z tego segmentu oraz wykorzystaniu dobrej koniunktury na rynku leasingu. Wolumen sprzedaży z tego typu ubezpieczeń wzrósł o ponad 40 proc. i obecnie stanowi znaczącą pozycję w przychodach TU Europa. Kluczowymi liniami produktowymi pod względem wielkości przypisu w spółce majątkowej pozostają ubezpieczenia dla MSP oraz produkty ubezpieczeniowe oferowane do kredytów gotówkowych we współpracy z dużymi partnerami bankowymi.

Firma skutecznie aktywuje także pozafinansowe kanały dystrybucji polis. W pierwszym półroczu skokowo zwiększyła składkę przypisaną brutto pochodzącą z obszarów alternatywnych m.in. sieci sprzedaży RTV i AGD, operatorów komórkowych oraz banków spółdzielczych. Ponadto spółka umocniła pozycję na rynku turystycznym, zbierając w tym segmencie o 60 proc. więcej składki przypisanej brutto w stosunku do I półrocza ub.r. Było to możliwe dzięki elastycznemu modyfikowaniu oferty do szybko zmieniających się potrzeb klientów. Turyści wybierający polisy podróżne Europy zyskują szeroki zakres ochrony w korzystnych cenach oraz otrzymują duży wybór opcji dodatkowych, jak np. ubezpieczenie artroskopii i rehabilitacji czy car assistance.

TU na Życie Europa – innowacyjne inwestycje

Spółka życiowa Europy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku niemal o 3/4 zwiększyła w stosunku do analogicznego okresu ub.r. przychody ze sprzedaży kluczowej linii biznesowej – ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym opartych o Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Przyczyniło się do tego przede wszystkim wprowadzenie na rynek polis z innowacyjnymi strategiami inwestycyjnymi, na przykład absolutnej stopy zwrotu. Nadal istotnym wyróżnikiem oferty inwestycyjnej Europy jest szeroka paleta funduszy zagranicznych.

Autorski produkt inwestycyjny stworzony przez spółkę życiową Europejski Fundusz Obligacji, który można w prosty sposób kupić online na stronie www.tueuropa.pl, od połowy ub.r. do połowy  br. zarobił dla klientów aż 7 proc.

źrodło: TU Europa