Grupa NN sfinalizowała przejęcie spółek MetLife w Polsce i Grecji

Grupa NN ogłosiła dziś zakończenie procesu przejęcia spółek MetLife w Polsce, po tym jak w dniu 14 kwietnia br. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła na to zgodę. 31 stycznia 2022 roku zakończył się proces przejęcia działalności MetLife w Grecji.

– Dziś długo oczekiwany przez nas dzień. Dzięki tej transakcji wzmacniamy pozycję Grupy na atrakcyjnych rynkach wzrostu, jakimi są Polska i Grecja. W najbliższych miesiącach zintegrujemy działalność MetLife z lokalnymi spółkami NN, co jeszcze wzmocni potencjał Grupy – mówi David Knibbe, Prezes Zarządu Grupy NN. – Łącząc mocne strony obu firm, zobowiązujemy się do poszanowania kompetencji i doświadczeń pracowników obu organizacji oraz postępowania według sprawiedliwych i transparentnych zasad. Jednocześnie, będziemy w dalszym ciągu dbać o najwyższą jakość obsługi naszych klientów. Będziemy również pracować na rzecz wzmacniania pozycji Grupy oraz wykorzystywać szanse na rozwój, jakie stwarzają nam te rynki. Witamy pracowników, klientów oraz partnerów MetLife Polska i Grecja. Cieszymy się na naszą wspólną podróż – dodaje.
 Dziś rozpoczyna się nasza wspólna podróż, której punktem docelowym są integracja i dalszy rozwój organizacji, z jeszcze mocniejszą pozycją na polskim rynku ubezpieczeń na życie oraz rozbudowaną siecią dystrybucji. To dla nas niezwykle ważny czas. Dlatego chcę zapewnić, że wszelkim naszym działaniom wokół integracji przyświecać będą jak zawsze wartości Grupy NN, czyli troska, przejrzystość oraz zaangażowanie. Jednocześnie w dalszym ciągu będziemy kierować naszą uwagę na klientów i ich potrzeby – mówi Paweł Kacprzyk, Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie w Polsce.

Paweł Kacprzyk został powołany także do roli Prezesa Zarządu MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nastąpi to po zatwierdzeniu tej nominacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji na temat Grupy NN można znaleźć na stronie www.nn-group.com:
https://www.nn-group.com/financial-article/nn-group-completes-the-acquisition-of-metlifes-businesses-in-poland-and-greece.htm

ŹRÓDŁONationale-Nederlanden