MetLife uruchamia portal e-roszczenie

MetLife uruchamia portal e-roszczenie, służący do elektronicznego zgłaszania wniosków roszczeniowych z polis ubezpieczenia na życie, zdrowotnych i wypadkowych. Portal będzie dostępny zarówno dla klientów objętych ubezpieczeniem indywidualnym, jak i grupowym pracowniczym.

Zgłoszenie roszczenia w nowym portalu MetLife odbywa się w kilku prostych krokach. Ubezpieczony wprowadza dane identyfikacyjne oraz opisuje zdarzenie ubezpieczeniowe. Kluczowe dla przyśpieszenia procesu rozpatrzenia roszczenia będzie dołączenie niezbędnych dokumentów dotyczących zdarzenia ubezpieczeniowego.

– Nieustannie poszukujemy nowym rozwiązań, które ułatwiają klientom korzystanie z naszych usług, a także gwarantują wysoki poziom obsługi. Dzięki doskonaleniu procesów systematycznie skracamy czas rozpatrywania roszczeń i zapewniamy łatwy dostęp do informacji. Badamy również poziom satysfakcji naszych klientów z procesu obsługi roszczeń i cieszy nas, że 83 % respondentów ocenia proces roszczeniowy dobrze lub bardzo dobrze. Wierzymy, że wprowadzenie portalu e-roszczenie wpłynie jeszcze korzystniej na obsługę naszych klientów. – mówi Agata Lem – Kulig, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Operacyjnego

Portal umożliwia zgłaszanie roszczeń z ubezpieczeń indywidualnych i grupowych pracowniczych. Portal jest dostępny dla klientów za pośrednictwem strony www.metlife.pl.

źródło: MetLife