Mniej pijanych kierowców i wypadków drogowych w Polsce

W sobotę, 25 lipca br., już po raz dziesiąty w Polsce obchodzić będziemy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Z najnowszych statystyk policji wynika, że Polacy z roku na rok są rzeczywiście ostrożniejszymi kierowcami. W pierwszym półroczu tego roku doszło do 14912 wypadków drogowych, co oznacza 7% spadek w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Mniej było też kierujących pod wpływem alkoholu (o 7% r/r). Jak podkreślają eksperci zakładu ubezpieczeń Gothaer, na bezpieczeństwo drogowe wpływa z jednej strony coraz większa świadomość zagrożeń wśród kierowców, z drugiej natomiast intensyfikacja działań policji.

Kierowcy w Polsce coraz większą wagę przykładają do prawidłowej jazdy. Wprowadzone wcześniej regulacje prawne w zakresie obowiązku jazdy z włączonymi światłami, zapiętymi pasami czy w przypadku dzieci, jazdy w specjalnym foteliku dostosowanym do wieku i wzrostu dziecka, stały się już naturalnym i automatycznym zachowaniem kierowcy rozpoczynającym podróż. Obszarem, nad którym jeszcze musimy popracować, i któremu w ostatnich latach nasza policja poświęca więcej uwagi, jest stan trzeźwości kierowców jeżdżących po polskich drogach. Od stycznia do czerwca br. liczba badań na zawartość alkoholu wzrosła aż o 19% -z 7,5 mln do ponad 9,3 mln. To oczywiście ma pozytywne przełożenie na bezpieczeństwo, gdyż jazda pod wpływem alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Pijana osoba za kierownicą stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla pasażerów i otoczenia – mówi Marek Dmytryk, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Działania podejmowane przez policję wpływają na większą ostrożność polskich kierowców. Z najnowszych danych Komendy Głównej Policji wynika, że w okresie od stycznia do czerwca br. liczba kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu zmniejszyła się o 7% rok do roku (IH 2014 r.: 48514, IH 2015 r.: 45203). Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie wypadków drogowych, których w pierwszej części tego roku było o 7% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. (IH 2014 r.: 15961, IH 2015 r.: 14912). Również liczba rannych w wypadkach w tym roku była niższa – o 8% r/r (IH 2014 r.: 19451, IH 2015 r.: 18040).

Pijany kierowca zapłaci słony rachunek

Zgodnie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do posiadania polisy OC, aby po spowodowaniu wypadku czy stłuczki rekompensatę poszkodowanym osobom trzecim wypłaciło jego towarzystwo ubezpieczeń. Jednak w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu odpowiedzialnością finansową zostanie obarczony sam kierowca. – Jeśli sprawca zdarzenia był w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwy, to zgodnie z art. 43 ustawy, jego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, ale następnie wystąpi do sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania – podkreśla Marek Dmytryk.

W sytuacji, kiedy sprawcą zdarzenia jest kierowca pod wpływem alkoholu, poszkodowany i ubezpieczony w Gothaer może także skorzystać z likwidacji szkody w ramach modelu bezpośredniej likwidacji szkód. – Nie ma znaczenia stan trzeźwości sprawcy zdarzenia na fakt możliwości skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkód w Gothaer. Wystarczy, że zgłosi szkodę do nas, a my weźmiemy na siebie wszystkie obowiązki związane z likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania. To z pewnością wpłynie na szybkość i jakość całego procesu – wyjaśnia przedstawiciel Gothaer TU S.A.

Regionalna mapa wypadków drogowych

Jeśli spojrzymy na liczbę wypadków drogowych w rozbiciu na poszczególne regiony, to zobaczymy, że z mniejszą liczbą wypadków w pierwszym półroczu tego roku mieliśmy do czynienia w 12 regionach. Największy spadek został odnotowany w województwie śląskim (-17,2%) i zachodniopomorskim (-15,7%). Wzrost natomiast policja zanotowała w 5 województwach, największy w woj. lubuskim (+9,3%)[1]. Również w większości regionów Polski w wyniku wypadków samochodowych było mniej rannych. Niewielki wzrost zanotowano tylko w 3 województwach: podkarpackim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

[1] Źródło: http://statystyka.policja.pl/

źródło: Gothaer