Muszyna zwycięzcą konkursu EKO HESTIA SPA

Znamy już głównego laureata VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA. W tym roku zwyciężyła gmina uzdrowiskowa Muszyna, która jest zarazem pierwszym laureatem konkursu z województwa małopolskiego. Nagrodę w postaci statuetki autorstwa sopockiego rzeźbiarza Tadeusza Foltyna oraz czeku na 100 tysięcy złotych przekazano na ręce dr Jana Golby – burmistrza Muszyny. Uroczystość odbyła się 8 grudnia br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Po raz pierwszy w historii konkursu EKO HESTIA SPA zwycięzca został wybrany jednomyślnie.

Uzdrowiska biorące udział w konkursie EKO HESTIA SPA musiały wykazać się systematycznymi i kompleksowymi działaniami na rzecz ochrony środowiska zrealizowanymi w ciągu ostatnich 5 lat.

– Polskie uzdrowiska często są lokalnymi liderami w zakresie edukacji ekologicznej i źródłem najciekawszych pomysłów oraz nowoczesnych inwestycji, związanych z ochroną środowiska – mówił Leszek Dzierżewicz, długoletni burmistrz Ciechocinka, wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, współorganizatora konkursu. – Konkurs EKO HESTIA SPA to bezcenna okazja, aby zaprezentować je na szerszym forum i stworzyć katalog dobrych praktyk i doświadczeń, z których korzystać mogą wszystkie samorządy.

Wśród finalistów tegorocznej edycji to właśnie proekologiczne inwestycje i aktywności muszyńskiego uzdrowiska, zrealizowane w latach 2016-2020, zdobyły w tym roku największe uznanie Kapituły konkursuZwróciła ona szczególną uwagę na szeroki wachlarz realizowanych zadań proekologicznych, ważnych nie tylko dla mieszkańców i kuracjuszy, ale i dla całego regionu Sądecczyzny.

– Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków na transgranicznej rzece Poprad (usuwająca nie tylko zanieczyszczenia stałe, ale również większość wirusów i bakterii chorobotwórczych, farmaceutyków oraz mikroplastiku), stacja uzdatniania wody, rewitalizacja i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej świadczą o głębokim zrozumieniu i konieczności ochrony unikatowych zasobów przyrodniczych Muszyny, jakimi są wody, nie tylko mineralne i lecznicze, ale również powierzchniowe – stwierdziła prof. Alicja Kicińska z Kapituły Konkursu. – Wartym podkreślenia jest także działanie podjęte w celu ratowania pomnika przyrody „Czarna Młaka” – jeziorka pochodzenia osuwiskowego, znajdującego się na jednym z głównych szlaków migracji ptactwa wodnego prowadzącego doliną Popradu – dodała.

W przypadku Muszyny imponująca okazała się również sumaryczna wartość wykonanych inwestycji proekologicznych, opiewająca na kwotę ponad 111 mln złotych. Udział środków przeznaczonych na działania proekologiczne w stosunku do wszystkich wydatków gminnych w roku 2020 wyniósł ponad 32% i był zdecydowanie najwyższy wśród rozpatrywanych wniosków.

– Poziom wydatków Muszyny na ekologię to absolutny rekord biorąc pod uwagę wszystkie edycje konkursu EKO HESTIA SPA. Byliśmy również pod wrażeniem ogromnego zakresu, jakości i kompleksowości zrealizowanych na terenie Muszyny prac. Dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości, kto powinien zostać zwycięzcą VI edycji  – powiedział Przewodniczący Kapituły Konkursu, Wojciech Fułek, wieloletni wiceprezes Europejskiego Związku Uzdrowisk, ekspert ERGO Hestii. Sopocka firma to jedyny polski ubezpieczyciel, którego centrala zlokalizowana jest w uzdrowisku.

– Jesteśmy dumni, że możemy wspierać polskie uzdrowiska w rozwoju ich proekologicznych inwestycji, nie tylko finansowo, ale również zapewniając finalistom odpowiednią ochronę ubezpieczeniową na wypadek szkód środowiskowych – komentuje Mario Zamarripa, Dyrektor dszrównoważonego rozwoju Grupy ERGO Hestia.

Takie polisy trafią do tych uzdrowisk, które znalazły się w ścisłym finale tegorocznego konkursu: Muszyny, Ustki, Rabki-Zdrój i Nałęczowa.

EKO HESTIA SPA to jedyny konkurs przeznaczony wyłącznie dla polskich uzdrowisk, w którym oceniane są najciekawsze inicjatywy i inwestycje, związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, realizowane systematycznie przez polskie kurorty w poprzedzających 5 latach. Fundatorem nagrody głównej w konkursie jest ERGO Hestia. Dotychczasowi laureaci to: Uniejów, Busko-Zdrój, Inowrocław, Lądek-Zdrój oraz Dębica (uzdrowisko Latoszyn-Zdrój). Konkurs jest organizowany przez Grupę ERGO Hestia (również fundatora nagrody) oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Zwycięzca może przeznaczyć nagrodę finansową wyłącznie na kolejne inwestycje i działania, związane z ochroną środowiska. Do tej pory przeznaczono już łącznie na ten cel 600 000 zł. W kwietniu 2022 rozpocznie się nabór do kolejnej edycji, z której – na mocy regulaminu – wyłączeni są dotychczasowi laureaci.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie SGU RP.

ŹRÓDŁOERGO Hestia