Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w nowym kształcie

Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera to jedyna nagroda w Polsce przyznawana nie tylko za pisarstwo, lecz również doceniająca zaangażowanie społeczne.

Od 2001 roku nieprzerwanie są nią wyróżniani wybitni intelektualiści i działacze społeczni, którzy wcielają w życie wartości bliskie patronowi Nagrody. Podobnie jak ks. Józef Tischner, są to ludzie wielkiego formatu, niemieszczący się w prostych szablonach codziennych sporów politycznych czy ideologicznych. Do swojej misji – jako obywatele, intelektualiści, ludzie pióra i sumienia – podchodzą z pasją i odpowiedzialnością. Innymi słowy, są to bohaterowie czyniący świat lepszym. Takich osób potrzebujemy, takich osób szukamy, takie osoby nagradzamy.

Do tej pory w gronie laureatów Nagrody znaleźli się między innymi: Barbara Skarga, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak, Ryszard Kapuściński, ks. Michał Heller, Wojciech Jagielski, Wacław Hryniewicz OMI, Henryka Krzywonos, ks. Tomáš Halík, Karol Modzelewski, Janina Ochojska, Wiktor Osiatyński, Jakub Wygnański, Jerzy Szacki, Łukasz Lamża, siostra Małgorzata Chmielewska.

W 2022 roku Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: za myślenie wyrażone w książce lub cyklu publikacji, które stanowiłby kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, oraz za działanie, czyli inicjatywy duszpasterskie lub społeczne, kierujące się wartościami głoszonymi przez ks. Józefa Tischnera.

Kategorie ulegają uproszczeniu, zaś wysokość przyznawanych nagród wzrasta. Każdy z Laureatów otrzyma 50 tys. złotych. Jest to nowy etap rozwoju Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

W skład Kapituły wchodzą ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Witold Dudziński, Jacek Karnowski, abp Grzegorz Ryś, Piotr Maria Śliwicki, Władysław Stróżewski, Łukasz Tischner, Karolina Wigura i Henryk Woźniakowski, a od tego roku dołączają do niej Wojciech Bonowicz i Paweł Dangel.

Tegorocznych laureatów Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera poznamy jesienią. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do 24.07.2022. Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Kapitułę.

Więcej na temat Nagrody oraz Regulamin na stronie: https://nagrodatischnera.pl/

ŹRÓDŁOERGO Hestia