Nowe ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama

Proama wprowadziła nowe ubezpieczenie mieszkaniowe. Jego zakres, sposób wyboru pakietów i produkty dodatkowe zostały przygotowane we współpracy z agentami. To dzięki ich uwagom ubezpieczenie zaspokaja potrzeby wszystkich grup klientów: od osób szukających prostych, dedykowanych pakietów o stałym zakresie ubezpieczenia i atrakcyjnej cenie, przez tych potrzebujących zabezpieczyć kredyt hipoteczny, po osoby oczekujące pełnej, bogatej i kompleksowej ochrony domu i swojej rodziny.

proanaOsoby, które chcą dopasować zakres ochrony do swoich potrzeb powinny zdecydować się na pakiety elastyczne,w ramach których mają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia: Proama Dom i Proama Dom All Risk. W obydwu wariantach mogą modyfikować zakres oraz sumy ubezpieczenia.

Proama Dom to wariant oparty na ryzykach nazwanych, w którym ochroną objęte są szkody powstałe wskutek 19 zdarzeń losowych m.in. zalania, pożaru huraganu, przepięcia i dewastacji. Dodatkowo w przypadku ruchomości domowych, elementów stałych i piwnicy objęta ochroną jest również kradzież z włamaniem i rabunek.

W standardzie w ramach tego wariantu Klient otrzymuje wspomniane wcześniej ryzyka przepięcia i dewastacji bez limitów odpowiedzialności. Co ważne, Klient może także oczekiwać organizacji i pokrycia kosztów lokalu zastępczego do 30 dni (w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego uniemożliwiającego zamieszkanie w domu lub lokalu powyżej 2 dni) oraz pomocy finansowej do 5 000 zł udzielanej w ciągu 24 godzin. Ponadto Proama gwarantuje także dodatkowe świadczenia tj. pokrycie kosztów akcji ratowniczej, poszukiwania przyczyny szkody oraz naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń mienia.

 Proama Dom All Risk to wariant, w którym objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych. W tym wariancie jest zapewniona ochrona dla indywidualnych źródeł ciepła, ryzyko kradzieży zwykłej dla części ogrodzenia i elementów zewnętrznych, katastrofy budowlanej, działania zwierząt nienależących do Ubezpieczonego lub osób mu bliskich oraz stłuczenia przedmiotów szklanych w zakresie.

 – Mówiąc bardziej obrazowo w ramach tego pakietu ochroną objęte są np. siłowniki do bram od kradzieży zwykłej, jak i od przepięcia, pogryziona przez kuny wata ocieplająca dach, czy zniszczone przez dziki ogrodzenie i wiele innych zdarzeń, których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.

W obydwu wariantach w standardzie zawarte jest także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które obejmuje m. in. odpowiedzialność za „szkody zalaniowe” niezależnie od winy Ubezpieczonego.

– Zakres ochrony w pakietach elastycznych dobrze zabezpiecza każdą grupę klientów, od tych szukających ochrony wymaganej przez bank jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego po osoby potrzebujące kompleksowej bogatej, ochrony domu i rodziny –twierdzi Stanisław Barnaś z agencji ubezpieczeniowej Agawa.

– Obok ciekawego zakresu, ważny dla nas jest fakt, że dzięki zmianom w ProAgencie, proces sprzedaży ubezpieczenia mieszkaniowego będzie jeszcze bardziej przejrzysty i jasny, a oba warianty ubezpieczenia: Proama Dom i Proama Dom All Risk kalkulowane są jednocześnie. Dzięki temu szybko możemy przygotować ofertę dla klienta, który ma możliwość wyboru odpowiedniego wariantu w dowolnym momencie – wyjaśnia Piotr Danielewski z agencji z agencji Aldo Góra Kalwaria.

Dla osób, które potrzebują szybkiego, prostego i korzystnego cenowo ubezpieczenia mieszkaniowe nadal dostępne będą w Proama pakiety ekspresowe, w ramach których ochroną objęte są wszystkie najczęstsze szkody, czyli: zalanie, przepięcie, pożar oraz kradzież z włamaniem. Pakiety ekspresowe charakteryzują się stałym zakresem i ceną.

– Klient sam wybiera jeden z 3 dostępnych pakietów za cenę 125, 150 lub 200 zł. W skład każdego – zarówno dla lokali, jak i domów – wchodzi ochrona dla ruchomości domowych, elementów stałych, piwnicy, OC w życiu prywatnym, 30-dniowe zakwaterowanie zastępcze w razie szkody, pomoc finansowa w 24h oraz zwrot kosztów akcji ratowniczej i poszukiwania przyczyny szkody – wylicza Damian Zieliński.

Przy wyborze pakietów ekspresowych za 150 i 200 zł Klient może również otrzymać dodatkowe 10% zniżki na zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC swojego samochodu.

Dla klientów, którzy kupią ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama przygotowane zostały dwa nowe produkty dodatkowe:Assistance Rowerowe oraz Wsparcie Dziecka.

Assistance Rowerowe

Assistance Rowerowe jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie osoby, które wspólne z Ubezpieczonym tworzą gospodarstwo domowe i zamieszkują ubezpieczaną nieruchomość. Ubezpieczenie to składa się z:

  • pomocy technicznej w przypadku awarii (transport roweru do 50 km) i uszkodzenia roweru (m. in. transport do 50 km inaprawa roweru),
  • pomocy medycznej (m. in. rehabilitacja, wizyta lekarza, transport medyczny, dentysta) w przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego,
  • dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię.

Cena za assistance rowerowe wynosi 49 zł rocznie.

Wsparcie Dziecka

Wsparcie Dziecka zapewnienia cykliczne wsparcie finansowe dla dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci jednego lub dwoje rodziców. Wsparcie finansowe jest wypłacane osieroconym dzieciom w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty i wynosi 1 000 zł miesięcznie w podziale na wszystkich uprawnionych w przypadku śmierci jednego rodzica lub 4 000 zł do podziału w przypadku śmierci obojga rodziców. Ogromnym atutem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczeniowa dla wszystkich nieszczęśliwym wypadków, które zdarzyły się na całym świecie, w tym wszelkich wypadków komunikacyjnych, utonięć, upadków oraz zatruć pokarmowych. Cena tego ubezpieczenia to 99 zł rocznie.

źródło: Proama