Nowe ubezpieczenie zawodowe w TUZ! OC Przewoźnika Drogowego

TUZ Ubezpieczenia wprowadziło na rynek nowy produkt dedykowany dla przewoźników drogowych. Ubezpieczyciel zgodnie z zapowiedziami poszerza tym samym ofertę ubezpieczeń specjalistycznych  skierowanych do konkretnych grup zawodowych oraz wzmacnia współpracę z sieciami agencyjnymi.

Z dniem 8 sierpnia 2018 r. TUZ Ubezpieczenia wprowadziło na rynek ubezpieczenie „OC Przewoźnika Drogowego”. Jest to kontynuacja przyjętej strategii ubezpieczyciela w zakresie wprowadzania do oferty ubezpieczeń specjalistycznych skierowanych do konkretnych grup zawodowych. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tym zakresie na polskim rynku transportowym. Przewóz zarówno osób, jak i towarów z roku na rok zwiększa się (GUS 2016-2017 o ok. 9 pp. w skali roku). W związku z taką dynamiką branży kierowców przybywa, a zatem potrzeba posiadania zawodowego OC przewoźnika drogowego wzrasta.

Jak się okazuje TUZ jest jednym z nielicznych ubezpieczycieli, którzy zdecydowali się oferować powyższy produkt na rynku proponując ochronę przewoźnikom.

Nowy produkt TUZ Ubezpieczenia skierowany jest do wszystkich polskich przewoźników drogowych przewożących zarówno osoby, jak i mienie. „OC Przewoźnika Drogowego” mogą zakupić w agencjach ubezpieczeniowych współpracujących z towarzystwem zarówno osoby ubiegające się o licencje/zezwolenie albo też dysponujące aktualnie ważną licencją /zezwoleniem na transport drogowy rzeczy lub osób.

Wprowadzony produkt obejmuje ochroną skierowane wobec ubezpieczonego przewoźnika zobowiązania lub roszczenia finansowe powstałe w związku z wykonywaną przez niego działalnością, wskutek wystąpienia niezależnego od jego woli zdarzenia losowego powodującego utratę zdolności finansowej, a w konsekwencji skutkujące niemożnością spełnienia przez niego zobowiązania lub roszczenia finansowego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, których:

  • przyczyna wystąpienia, oraz
  • występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie lub roszczenie finansowe, oraz
  • zgłoszenie do TUZ Ubezpieczenia,

miały miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 i wynosi ona odpowiednio:

  • w przypadku wykorzystywania jednego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) – 9.000 EURO,
  • w przypadku wykorzystywania każdego dodatkowego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) – 5.000 EURO.

Posiadanie przez przewoźnika drogowego ww. OC zawodowego jest wymogiem określonym w art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku oraz potwierdzeniem zdolności finansowej uzyskanej dzięki zawartej polisie odpowiedzialności cywilnej (zawodowej).

Wprowadzenie przez TUZ Ubezpieczenia „OC Przewoźnika Drogowego” zaraz po „OC Zarządcy Nieruchomości”, „OC Pośrednika Kredytu Hipotecznego”, „OC Przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, „OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych”, to jasny sygnał dla rynku, że zakład realizuje strategię przekształcania się w towarzystwo butikowe.

„Chcemy być postrzegani jako towarzystwo specjalizujące się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej różnych grup zawodowych, których wprowadzenie w innych zakładach jest nieopłacalne ze względu na wąską grupę odbiorców” – mówi Piotr Zdrożny, prezes zarządu TUZ Ubezpieczenia
„W przeciwieństwie do innych towarzystw właśnie w takiej specjalizacji widzimy swoją rolę. Jako że jesteśmy firmą polską, pragniemy wspierać krajowe grupy zawodowe oferując im specjalistyczne ubezpieczenia”.

TUZ Ubezpieczenia pracuje obecnie nad nowymi produktami specjalistycznymi skierowanymi do określonych grup zawodowych. Wszystkie produkty są/będą sprzedawane przez agencje ubezpieczeniowe współpracujące z ubezpieczycielem.

ŹRÓDŁOTUZ Ubezpieczenia