Nowości w wiosennych ubezpieczeniach Concordii Polska Grupa Generali

Odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach, zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym oraz zniżka na Agro Casco dla producentów warzyw – to tylko niektóre nowości w ubezpieczeniach dla producentów rolnych, wprowadzone przez Concordię Polska Grupa Generali w sezonie wiosennym.

– Kontynuujemy ideę bycia partnerem merytorycznym dla naszych klientów i wspierania ich w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Dlatego w sezonie wiosennym przygotowaliśmy zmiany produktowe, które mają na celu zapewnienie naszym Klientom takiej ochrony, by mogli otrzymać naszą pomoc właśnie wtedy, kiedy będą jej najbardziej potrzebować – mówi Krzysztof Mrówka, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska Grupa Generali.

Pierwszą nowością jest zaoferowanie Klientom Concordii Polska odpowiedzialności do 100% SU przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Rozwiązanie to jest absolutną nowością na rynku, niestosowaną dotychczas przez żadne TU. Oznacza to, że rolnik, który zdecyduje się na to ubezpieczenie, poniesie pełne nakłady na produkcję, a jego uprawy zostaną zniszczone przez grad lub przymrozki wiosenne, może od Concordii Polska otrzymać odszkodowanie o wartości pełnej wysokości sumy ubezpieczenia. Z oferty tej mogą skorzystać producenci zbóż jarych i ozimych, rzepaku jarego i ozimego, kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków.

Kolejne nowe rozwiązanie to zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym, czyli w sytuacji, gdy dojdzie do nagromadzenia się wody wskutek deszczu nawalnego na powierzchni pola, które  spowoduje wygnicie nasion lub roślin. W tym sezonie od tego ryzyka będą mogli się ubezpieczyć producenci zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych oraz ziemniaków.

– Dodatkowe zmiany, w ramach tej klauzuli, to wydłużenie okresu odpowiedzialności. Ubezpieczenie to będzie obowiązywało nie do 1 września, jak to było w poprzednich latach, ale aż do 30 września. Czyli nasza odpowiedzialność będzie działać, nawet jeśli do wygnicia roślin dojdzie do 30 września w roku zbiorów. Zmieniliśmy również definicję wielkości szkody na bardziej atrakcyjną dla producentów rolnych – nasza odpowiedzialność rozpocznie się, gdy szkoda spowodowana zastoiskami wodnymi wystąpi na 10% powierzchni dla pól o powierzchni do 10 ha, a dla pól większych niż 10 ha już od 5% powierzchni pola – dodaje Krzysztof Mrówka.

Dla wszystkich klientów, którzy ubezpieczą więcej niż 50 ha swoich upraw w Concordii Polska Grupa Generali, w sezonie wiosennym przygotowaliśmy specjalną ofertę. Dzięki zniżkom będą mogli zyskać nawet do 1000 zł. Oferta ta będzie ograniczona czasowo, dlatego firma zachęca klientów do jak najszybszego kontaktowania się ze swoim pośrednikiem.

Concordia Polska pamięta również o producentach warzyw. Osoby, które ubezpieczą warzywa w sezonie wiosennym, niezależnie od areału otrzymają dodatkową zniżkę na Agro Casco na poziomie 15%. Zniżka ta dotyczy nowych polis.

Natomiast w przypadku ubezpieczeń majątkowych – dla klientów, którzy ubezpieczą swoje uprawy w sezonie wiosennym, niezależnie od areału została przygotowana zniżka do 20% na Concordia Agro, dla nowych polis.

– Prawdziwie możemy wspierać rolników tylko wówczas, gdy dobrze dopasowany produkt idzie w parze ze sprawną i rzetelną likwidacją szkód. Tylko wówczas możemy mówić o realnym partnerstwie dla rolnika. W Concordii Polska łączymy te dwa aspekty i jesteśmy dumni z naszej likwidacji szkód – dodaje Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych.

Concordia Polska Grupa Generali swoich doświadczonych ekspertów w terenie wyposażyła w tablety z możliwością cyfrowego przesyłu danych bezpośrednio z pola. Wykorzysta również drony umożliwiające dotarcie do trudnodostępnych miejsc oraz wykonywanie precyzyjnych pomiarów i zdjęć. W specjalnych przypadkach zastosuje też teledetekcję.

W sezonie wiosennym w Concordii Polska Grupa Generali można ubezpieczyć uprawy od ryzyka gradu lub wybrać pakiety ryzyk. Producenci tradycyjnych roślin rolniczych mogą wybierać z następujących pakietów ubezpieczeń:

-grad;
-grad, przymrozki wiosenne;
-grad, deszcz nawalny, huragan;
-grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można ubezpieczyć w Concordii Polska Grupa Generali od ryzyka gradu.

– Jak co roku do dyspozycji naszych Klientów oddajemy grupę wyspecjalizowanych doradców ubezpieczeniowych na terenie całego kraju, agentów, pracowników banków oraz brokerów od lat współpracujących z Concordią. Chcąc zapewnić Państwu ciągłość obsługi, a jednocześnie dbając o bezpieczeństwo Państwa i naszych partnerów, w zaistniałej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, zachęcamy Państwa do zdalnego kontaktu z Państwa doradcą – przez telefon lub pocztę e-mail – podkreśla Krzysztof Mrówka.

ŹRÓDŁOConcordia Polska,