Ponad 100 tys. zł od UNIQA dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

– UNIQA przekazała Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wsparcie finansowe o wartości 101 348 zł.

– Pieniądze pochodzą ze sprzedaży polis indywidualnego ubezpieczenia szkolnego w ramach projektu społecznego ubezpieczyciela „Masz moc na hejt”.

UNIQA rozpoczęła współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę pod koniec maja 2023 roku. Z każdej sprzedanej polisy indywidualnego ubezpieczenia szkolnego od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczyciel zobowiązał się przekazać złotówkę na rzecz Fundacji, w tym na działalność prowadzonego przez organizację telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Po roku kwota wsparcia sięgnęła 101 348 zł. Voucher o tej wartości firma przekazała Fundacji w jej warszawskiej siedzibie.

– Działalność Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę budzi podziw i szacunek. Cały zespół wykonuje niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę, zapewniając wsparcie psychologiczne i prawne dla dzieci, a niekiedy także ratując im życie  – mówi Agnieszka Durst-Wilczyńska, dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego w UNIQA. – Z tego partnerstwa także my czerpiemy siłę, bo odnajdujemy w nim wspólne wartości i cele. Oferując polisę szkolną NNW z ochroną na wypadek hejtu w internecie, pokazujemy, że ubezpieczenia w istocie mają moc, także tę społeczną. Dzięki nim możemy wesprzeć najmłodszych, którzy niejednokrotnie pozostają sami ze swoimi problemami – dodaje Wojciech Rabiej, dyrektor zarządzający Pionu Rozwiązań dla Klienta Detalicznego w UNIQA.

Wspierające Fundację ubezpieczenie szkolne UNIQA umożliwia rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek hejtu w Internecie. Jeżeli osoba ubezpieczona zostanie w Internecie pomówiona, znieważona lub bezprawnie ktoś ujawni informacje na temat jej życia prywatnego, będzie mogła skorzystać z pomocy prawnej, mającej na celu ochronę jej interesów. Dodatkowo, UNIQA może zorganizować i opłacić specjalistę IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji, a także zorganizować i pokryć koszty konsultacji z psychologiem w formie 10 wizyt stacjonarnych oraz telekonsultacji.

– Telefon zaufania 116 111 wspiera dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji lub potrzebują rozmowy o ważnych dla siebie sprawach. Ale to jedna z wielu aktywności, które realizujemy w ramach naszej działalności. Prowadzimy sieć Centrów Pomocy Dzieciom, angażujemy się w procesy legislacyjne, współpracujemy z sądami i organami ścigania, prowadzimy działalność edukacyjną, wspierając rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi. To wszystko wymaga także zaangażowania finansowego, dlatego bardzo dziękujemy partnerom, którzy wspierają naszą działalność, ale też rozumieją, jak bardzo jest potrzebna – mówi Renata Szredzińska, prezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska