Prof. Marcin Orlicki w Radach Nadzorczych spółek Generali w Polsce

Organy statutowe Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali Finance Sp. z o.o. powołały prof. Marcina Orlickiego jako niezależnego członka Rad Nadzorczych tych spółek.

Prof. Marcin Orlicki jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, radcą prawnym i wybitnym znawcą prawa ubezpieczeniowego.  Wykłada prawo cywilne i prawo ubezpieczeniowe w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego poznańskiej uczelni. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań poświęconych prawu cywilnemu i ubezpieczeniowemu.

Prof. Orlicki współtworzył projekty wielu aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń, w tym kodeksu cywilnego Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego” i arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Funansowego. Profesor Orlicki ukończył wydziały prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie.

Andrea Simoncelli, Prezes Zarządu spółek Generali Polska mówi: – Cieszymy się, że tak wybitny ekspert w dziedzinie ubezpieczeń, jak profesor Orlicki dołączył do Rad Nadziorczych naszych spółek. Wierzę, że jego wiedza i doświadczenie pomogą nam wzmocnić pozycję Generali w Polsce.

Do Rady Nadzorczej spółek Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. dołączył również Carlo Schiavetto, Dyrektor Departamentu Controllingu Generali CEE Holding.

ŹRÓDŁOGenerali