PZU Inwestycje wspiera innowacyjne spółki

Inwestowanie w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne dla naszej gospodarki projekty to główne założenia podpisanego właśnie przez PZU i Grupę Azoty listu intencyjnego. Zgodnie z nim, obie firmy udzielą zainteresowanym podmiotom wsparcia zarówno przy pracach badawczo-rozwojowych jak i późniejszej komercjalizacji ich pomysłów.

Intencją stron jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy światem nauki a światem biznesu, dzięki której możliwe będzie optymalne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na wsparcie rozwoju technologicznego w Polsce.

Deklarując partnerstwo, PZU i Grupa Azoty będą wspólnie inwestować m.in. w innowacyjne spółki czy fundusze venture capital, wykorzystując przy tym swoje wieloletnie doświadczenie i kompetencje branżowe.

– Staramy się aby wszystkie nasze działania, czy to inwestycyjne, czy badawcze miały wspólną cechę – innowacyjność. To bardzo ważne dla nas aby budując przyszłość innowacyjnej polskiej gospodarki współpracować z partnerami o tak szerokich kompetencjach i ugruntowanej na rynku pozycji, jak PZU – komentuje Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

Projektom na wczesnym etapie rozwoju towarzyszy zazwyczaj wysoki poziom ryzyka, którym, by uniknąć niepowodzenia, trzeba profesjonalnie zarządzać. W przypadku sukcesu, wartość dodana z takiego przedsięwzięcia trafia nie tylko do zaangażowanych firm lecz także do całej gospodarki.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się przekonać do projektu Grupę Azoty. Kompetencje niekwestionowanego lidera branży chemicznej w Polsce i jednej z największych firm w Europie będą nieocenione przy wyborze konkretnych projektów inwestycyjnych oraz ich późniejszej komercjalizacji – mówi Ryszard Trepczyński, członek zarządu Grupy PZU odpowiedzialny za Pion Inwestycji.

Grupa PZU jest jedną z najstarszych i największych instytucji finansowych w tej części Europy. Jej aktywa to ponad 70 mld zł. Pion inwestycyjny PZU posiada szerokie kompetencje i bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania aktywami i przy strukturyzowaniu transakcji. Wdrażane projekty zostaną wsparte posiadaną przez spółkę wiedzą ekspercką.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Zgodnie ze swoją strategią działania Grupa Azoty na działalność badawczo-rozwojową chce przeznaczać rocznie do 1 proc. swoich przychodów.

źródło: PZU