„Recepta na Zysk” z wysoką premią dla klientów

Ponad 18 proc. premii wypracował dla klientów produkt inwestycyjny „Recepta na Zysk” (II subskrypcja), przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Przy gwarancji kapitału na poziomie 97 proc. składki dało to zysk w wysokości ponad 15 proc., czyli rocznie ok. 7,5 proc. Był to 2-letni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, oparty na koszyku znanych spółek medycznych.

Druga subskrypcja zakończonej w ostatnim czasie „Recepty na Zysk” była dostępna w oddziałach Raiffeisen Polbank. Składka jednorazowa wynosiła min. 5 000 zł. Wysokość premii była uzależniona od zmiany wyceny koszyka, w skład którego wchodziło 9 wyselekcjonowanych międzynarodowych spółek medycznych: Sanofi, Novartis, GlaxoSmithKline, Roche Holding, Astra Zeneca, Bristol–Myers Squibb, Eli Lilly & Co, Pfizer, Merck & Co. Spółki wyselekcjonowano pod względem historycznych wyników finansowych, rekomendacji analityków dotyczących pespektyw ich wzrostu, a także pod względem pozycji konkurencyjnej i udziałów w rynku.

Produkt składał się z dwóch elementów – lokaty terminowej i opcji, tj. pochodnego instrumentu finansowego. Na lokatę została przeznaczona część składki w wysokości zapewniającej zwrot zagwarantowanej kwoty kapitału, tj. 97 proc. składki, na koniec inwestycji. Opcja to z kolei rodzaj zakładu dotyczącego określonego zachowania w przyszłości instrumentu bazowego, który stanowił koszyk spółek medycznych. To właśnie opcja umożliwia wypracowanie atrakcyjnego zysku dla klientów.

Pierwsza subskrypcja „Recepty na Zysk”, zakończona w marcu br., również wypracowała wysoką premię dla klientów – aż 22,3 proc. w ciągu dwóch lat. Przy gwarancji kapitału na poziomie 97 proc. składki zysk wyniósł 19,3 proc. czyli rocznie ponad 9 proc.

źródło: TU Europa