Rosną koszty leczenia za granicą

  • Średnio o prawie 20 proc. wzrosły koszty leczenia medycznego za granicą od początku 2023 roku – wynika z analizy UNIQA i firmy ISON Care.
  • Powodem pandemia, inflacja i ograniczona dostępność lekarzy w sektorze prywatnym.
  • UNIQA rekomenduje wyższe sumy ubezpieczenia, które w pełni pokryją ewentualne szkody.

Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Turystyki UNWTO, liczba podróżujących w Europie i na Bliskim Wschodzie w 2023 roku powinna zbliżyć się do poziomów sprzed pandemii. Już w 2022 roku Europa, będąca największym na świecie regionem docelowym, odnotowała 585 mln przyjazdów, co stanowiło prawie 80 proc. przyjazdów sprzed wybuchu pandemii.

Rosnącej liczbie podróżujących towarzyszy także zauważalny z roku na rok wzrost kosztów leczenia. Od początku 2023 roku najbardziej odczuwalny jest on na południu Europy i  w krajach cieszących się dużą popularnością podczas wyjazdów wakacyjnych, takich jak Grecja, Hiszpania, Turcja czy Egipt. Wyższe ceny paliwa i stawki wynagrodzeń spowodowały zwiększenie kosztów transportu, zarówno niemedycznego, jak i medycznego, o ponad 20 proc. W niektórych przypadkach wzrosty są jeszcze większe i sięgają nawet 100 proc.

– Skutki pandemii, ale też ekstremalnie wysokie poziomy inflacji w poszczególnych krajach, np. sięgająca w szczytowym momencie w Turcji 80 proc, powodują nagły wzrost stawek za leczenie. Dwa razy więcej zapłacimy dziś np. za pobyt w szpitalu lub wizytę lekarską w hotelu w Egipcie albo pobyt na oddziale intensywnej terapii w Grecji. Dużo więcej kosztuje też lotnicze pogotowie ratunkowe i wykorzystanie samolotów sanitarnych, z których korzystamy coraz częściej, ponieważ regularne linie lotnicze w mniejszym zakresie dopuszczają możliwość zainstalowania noszy czy wygospodarowania dodatkowego miejsca np. na nogę lub tlen – mówi Rafał Buczak, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu w ISON Care.

Amerykanizacja stawek medycznych

Wzrost kosztów leczenia nie ominął też krajów, które dotychczas były uznawane za tańsze pod tym względem, takie jak Meksyk, Dominikana czy Peru. Tam, podobnie jak wielu innych częściach świata, nastąpiła „amerykanizacja” stawek medycznych, czyli podniesienie ich do poziomów porównywalnych z kosztami leczenia w Stanach Zjednoczonych. A te nie tylko uchodzą za jedne z najwyższych na świecie, ale też rosną zwykle w tempie dwu lub trzykrotnie wyższym niż inflacja.

– Rosnące koszty to trend, który obserwujemy na całym świecie, dlatego rekomendujemy wybór takich sum ubezpieczenia przy polisie turystycznej, które umożliwią pełne pokrycie kosztów leczenia w momencie wystąpienia szkody. Świadomość w tym zakresie po stronie klientów zwiększa się i jest to pozytywny trend. Przypominamy naszym klientom, że przede wszystkim należy sprawdzić, jakie są stawki w danym kraju, bo różnice mogą być duże. W Grecji za pobyt na OIOM-ie zapłacimy prawie 2 tys. euro, ale w krajach skandynawskich taki koszt może sięgnąć nawet 10 tys. euro. Z kolei koszt ratownictwa w Austrii może się zamknąć w granicach 3-5 tys. euro, ale w Pakistanie będzie to już ponad 20 tys. euro. Dlatego z doświadczenia rekomendujemy podróżującym przy wyjazdach do Europy sumy ubezpieczenia w przedziale od 50 tys. do 100 tys. euro, a poza Europą powyżej 150 tys. euro  – wyjaśnia Magdalena Oszczak, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych w UNIQA.

W 2022 roku UNIQA rozszerzyła zakres sum ubezpieczenia i  w przypadku ubezpieczenia Kontynenty Multitravel sięgają one nawet ponad 1 mln zł. Do tego w zakresie ubezpieczenia jest amatorskie uprawianie sportów zarówno letnich, jak i zimowych.

Tab. Inflacja kosztów leczenia w okresie przed i po pandemii wg regionów świata

  2020 2021 2022 2019 2022 2022 vs 2019
Świat 3,6% 5,3% 5,4% 1000 USD 1150 USD 15,0%
Am. Łacińska i Południowa 7,2% 4,6% 6,2% 1000 USD 1191 USD 19,1%
Azja i Pacyfik 4,7% 4,9% 5,7% 1000 USD 1161 USD 16,1%
Europa 1,5% 4,6% 4,5% 1000 USD 1109 USD 10,9%
Afryka i Bliski Wschód 5,2% 7,3% 7,6% 1000 USD 1215 USD 21,5%
Meksyk 10,9% 13,6% 14,8% 1000 USD 1446 USD 44,6%
Kanada 5,5% 8,1% 6,7% 1000 USD 1217 USD 21,7%
Stany Zjednoczone 6,0% 3,0% 4,1% 1000 USD 1137 USD 13,7%

Źródło: Global Medical Trends Surevey 2022

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne

Dobre ubezpieczenie podróżne chroni od wielu zdarzeń, z którymi należy się liczyć podczas podróży, takich jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, utrata lub opóźnienie bagażu, czy opóźnienie lotu. Powinno też uwzględniać szkody z OC wyrządzone osobom trzecim za granicą, zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas uprawiania sportu. Warto także sprawdzić, czy w ramach ubezpieczenia przysługuje pomoc prawna, szczególnie za granicą, i czy ochrona obejmuje takie zdarzenia jak kradzież gotówki, zamknięcie narciarskich tras zjazdowych, kradzież mienia w miejscu zamieszkania podczas wyjazdu, czy rezygnacja z wyjazdu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych ubezpieczonego lub jego bliskich. Warto zadbać także o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo  czy w skrajnym przypadku śmierć.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska