Rozterki sercowe Polaków: 60% z nas miało kiedyś złamane serce

Rozterki sercowe? Nie jesteś w tym sam/a – już 6 na 10 Polaków w badaniu przeprowadzonym przez Wienera przyznało, że miało kiedyś złamane serce. Do grona szczęśliwców należy zaledwie 25% badanych, którzy zadeklarowali, że nigdy nie doświadczyli nieodwzajemnionego uczucia. Najwięcej, bo prawie 40% z nas przeżyło zawód miłosny aż 2 razy, a 26% badanych nawet więcej niż 3 razy. Firma ubezpieczeniowa Wiener z okazji walentynek przypomina, że na niektóre problemy sercowe można się ubezpieczyć.

Wiener z okazji walentynek przeprowadził ogólnopolskie badanie, w którym zapytał Polaków o to, czy przeżyli kiedyś miłosny zawód. Okazuje się, że 59% z nas miało złamane serce, a tylko 25% nigdy nie przeżyło takiego doświadczenia. Problemy sercowe częściej spotykały kobiety (61%) niż mężczyzn (56%). Narzeka na nie 55% młodych osób do 24 roku życia, aż 67% osób w wieku 25-34 lata i 65% w wieku 35-49 lat. Zawód miłosny nie ominął również najstarszych ankietowanych w wieku powyżej 50 lat, spośród których więcej niż co drugi miał kiedyś złamane serce. 16% badanych nie pamięta, czy miało podobny problem lub odmówiło odpowiedzi.

Złamane serce – nie raz i nie dwa razy

Wiener w badaniu zapytał również o to, ile razy w życiu ankietowani mieli złamane serce. 35% Polaków przeżyło zawód miłosny jeden raz. Najwięcej, bo 39% badanych przyznało się do dwóch razy, trzy razy złamane serce miało 12% osób, a więcej niż cztery razy – 14% respondentów.

Problemy sercowe – jest rozwiązanie

Choć złamane serce uleczy jedynie czas, to istnieją potencjalne problemy sercowe, które warto uwzględnić w swojej polisie ubezpieczeniowej. W ramach eksperckiej opinii medycznej ubezpieczeniem można objąć dolegliwości zdrowotne z zakresu kardiologii i kardiochirurgii, takie jak choroba niedokrwienna serca, zawał serca,
zaburzenia rytmu serca (arytmia) czy niewydolność serca. W ramach Pakietu NA WSZELKI WYPADEK Wiener zapewni również wsparcie w powrocie do zdrowia po zawale w ramach świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo, w ramach Assistance Zdrowie mamy możliwość teleporady z kardiologiem, a w ramach Assistance Opieka – teleopiekę kardiologiczną, będącą wsparciem w razie problemów sercowych.

Jak pokazuje nasze badanie, większość Polaków ma za sobą miłosne rozczarowania. Walentynki są dobrą okazją do przypomnienia, że w Wienerze można ubezpieczyć potencjalne problemy sercowe w ramach Pakietu NA WSZELKI WYPADEK. Zapewni on finansowy komfort w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Nie ochroni on wprawdzie przed złamanym sercem, ale pomoże w przypadku negatywnych konsekwencji poważnego zachorowania, które podobnie jak zauroczeniepotrafią zaskoczyć nas w najmniej przewidzianym momencie – tłumaczy Anna Bałuka z Wienera.

***

Nota metodologiczna

Badanie przeprowadzone przez SW Research w dniach 5-7 lutego 2024 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=800 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

ŹRÓDŁOWiener