Ubezpieczenia dla rolników

Z danych opublikowanych w czerwcu br., przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat u ponad 1300 osób ubezpieczonych w KRUS ustalono uszczerbek na zdrowiu wskutek chorób zawodowych zakaźnych. Najwięcej z nich, bo 98% zachorowało w wyniku styczności z kleszczami: na boreliozę (1 180 osób, tj. 91%) i odkleszczowe zapalenie mózgu (90 osób, tj. 7%). Odnotowano też 11 zachorowań na toksoplazmozę oczną, 5 na bąblowicę wątroby oraz 3 przypadki toksokarozy. * 

Dane wskazują, że wielu rolników doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy). Pod wpływem wielu czynników, między innymi ocieplenia klimatu, od kilku lat zwiększa się w Polsce populacja tych pajęczaków i tym samym wzrasta ryzyko przenoszenia na ludzi i zwierzęta odkleszczowych chorób zakaźnych. Kleszcze występują praktycznie na terenie całego kraju – szczególnie na kontakt z nimi narażeni są mieszkańcy Opolszczyzny, Warmii, Mazur i Podlasia. W naszej szerokości geograficznej kleszcze największą aktywność przejawiają od marca do końca października.

 –  W InterRisk wiemy, że praca rolnika trwa cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten zawód wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Istotnym minusem są niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy fizycznej, wypadki, czy choroby odzwierzęce: borelioza, toksoplazmoza, bąblowica, wścieklizna – powiedziała Katarzyna Rudzka – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych w InterRisk.  – Dlatego ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków rolnicy, mogą rozszerzyć zakres swojej polisy także o choroby, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, powstałe np. w wyniku ugryzienia przez kleszcza, kontaktu z chorymi zwierzętami, czy też spożycia zakażonego surowego lub niedogotowanego mięsa – dodała Katarzyna Rudzka z InterRisk.

W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia InterRisk może wypłacić jednorazowo nawet do nawet 2 tysięcy złotych za wykrycie boreliozy i innych chorób dla rolnika i jego rodziny.  Koszt zakupu polisy NNW zaczyna się już od 30 złotych.

Naszym Klientom przypominamy także o zbliżającym się okresie odnowień umów  obowiązkowego  OC i budynków. Wprowadziliśmy na portalu sprzedażowym moduł automatycznej kontynuacji tych ubezpieczeń – co pozwala wystawić polisę nawet w 30 sekund zachowując dotychczasowe bonifikaty wynikające z przebiegu ubezpieczenia.

Żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi należy:

  • nosić szczelne obuwie i ubranie, zakrywające większość ciała,
  • stosować środki odstraszające kleszcze,
  • trzymać się z dala od miejsc, w których kleszcze zazwyczaj przebywają, takich jak wysokie trawy i tereny gęsto zakrzewione,
  • po każdym pobycie w plenerze starannie obejrzeć swoje ciało – skórę głowy, uszy, szyję, a szczególnie miejsca w zagięciach rąk, kolan, pachwin itp.

* Źródło: KRUS

źródło: InterRisk