VeloBank i Pru nawiązały współpracę i oferują ubezpieczenie „Komfort Życia”

VeloBank, jako pierwszy bank w Polsce, nawiązał współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym Prudential w Polsce, oferującym ubezpieczenia pod marką Pru. Razem proponują klientom ubezpieczenie na życie „Komfort Życia”, które pozwala zabezpieczyć bliskich w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Zapewnia im finansowe wsparcie w razie śmierci ubezpieczonego. Chroni też, wraz z umowami dodatkowymi, rozszerzającymi zakres ochrony polisy, w momencie poważnego zachorowania, niezdolności do pracy czy pobytu w szpitalu. Maksymalna suma ubezpieczenia to aż 10 mln zł. Oferta dostępna jest w placówkach własnych banku. Współpraca VeloBanku i Pru to połączenie nowoczesnej bankowości i ponad stuletniej tradycji ubezpieczeniowej.

Świadomość dotycząca ubezpieczeń na życie wśród Polaków rośnie. Z badania Prudential Family Index* przeprowadzonego w 2022 roku wynika, że dla 60% Polaków posiadanie polisy na życie to przejaw roztropności i rozsądku, podczas gdy jeszcze w 2017 roku z takim stwierdzeniem zgadzała się jedynie połowa badanych (51%). Jedocześnie spada odsetek twierdzących, że jest to przywilej tylko dla zamożnych (wskazuje tak 15% osób, podczas gdy w 2017 roku było to 20%). Pomimo wysokiej wagi przypisywanej ubezpieczeniom, polisę na życie posiada mniej niż co trzeci Polak (30%). VeloBank i Pru chcą zwiększyć dostępność tego typu ubezpieczeń dla rosnącej liczby świadomych osób.

– W VeloBanku to co jest ważne dla naszych klientów, jest ważne również dla nas. Chcemy zapewnić im łatwy i wygodny dostęp do produktu ubezpieczeniowego, który przyjdzie z pomocą w trudnych momentach. Dlatego rozwijamy naszą ofertę nawiązując unikatowe partnerstwo z Pru. Dzięki tej współpracy po raz kolejny wychodzimy poza zwykłą bankowość i pomagamy zapewnić finansowe bezpieczeństwo naszym klientom. Oferowane w ramach współpracy produkty ubezpieczeniowe poza ochroną na wypadek śmierci mogą pomóc także w razie choroby czy niezdolności do pracy – mówi Michał Staniszewski, Dyrektor  Biura Bancassurance w VeloBanku.

Bezpieczeństwo i wygoda

„Komfort Życia” to ubezpieczenie dla osób, które poszukują zabezpieczenia dla swoich bliskich na wypadek śmierci. Oferta Pru pozwala na elastyczne dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb. Klienci mają możliwość wyboru aż 11 dodatkowych zakresów ochrony, w tym m.in. ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu, poważnego inwalidztwa, czy przejęcia opłacania składek przez ubezpieczyciela w trudnych sytuacjach związanych ze stanem zdrowia. W ramach umów dodatkowych możliwe jest także ubezpieczenie dziecka. Suma ubezpieczenia wynosi minimalnie 10 tys. zł, a maksymalnie aż 10 mln zł. Klienci VeloBanku mogą skorzystać z oferty „Komfort Życia” w placówkach własnych VeloBanku.

– Współpraca z VeloBankiem pozwoli nam zapewnić wsparcie w trudnych momentach jeszcze większej liczbie osób. W pierwszym etapie naszych działań będziemy oferować produkt ochronny „Komfort Życia”. To ubezpieczenie dla osób, które poszukują zabezpieczenia bliskich, gdy ich samych zabraknie, tak aby zapewnić im stabilizację i możliwość uregulowania zobowiązań finansowych. Zainteresowany zakupem polisy ma również możliwość rozszerzenia ochrony wybierając umowy dodatkowe – mówi Grzegorz Jasienowski, Dyrektor Departamentu Zewnętrznych Kanałów Dystrybucji Prudential w Polsce, towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenia pod marką Pru.

Połączenie tradycji i nowoczesności

Współpraca VeloBank z Pru to połączenie tradycji z nowoczesnością, której celem jest zapewnienie klientom banku najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa. To również przykład konsekwentnej realizacji strategii obu firm nawiązywania partnerstw z podmiotami, którym przyświecają podobne cele – pomagania ludziom w budowaniu i ochronie ich przyszłości finansowej.

* Badanie Prudential Family Index zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Beyond w listopadzie 2022 roku metodą CAWI (kwestionariuszowych wywiadów prowadzonych przez internet) na panelu firmy Norstat Polska, na próbie reprezentatywnej Polaków wieku 25-45 lat posiadających przynajmniej jedno dziecko. Badana próba liczyła 500 osób.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie działającą na rynku polskim poprzez Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (PIA), oferujący produkty ubezpieczeniowe pod marką Pru.

VeloBank S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11254447/A. VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń.

Przed podpisaniem Umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz kosztami ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, warunki zawarcia Umowy ubezpieczenia, zasady odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń

Materiał ma charakter marketingowy.

ŹRÓDŁOVeloBank/Pru