Wiener z nowym ubezpieczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wiener rozszerza portfolio produktów o Pakiet BIZNES – nowe ubezpieczenie odpowiadające na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które pokrywa koszty szkód związanych ze specyfiką różnych branż. W razie nieszczęśliwego zdarzenia, przedsiębiorca może liczyć na pomoc w zakresie uszkodzenia firmowego majątku oraz sprzętu elektronicznego. Polisa obejmuje również odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie wypadkowe oraz oferuje szerokie wsparcie ekspertów w sporach prawnych. 

Pakiet BIZNES to kompleksowe ubezpieczenie dla MŚP, których majątek nie przekracza 15 mln zł w jednej lokalizacji lub 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach, a obrót roczny nie przekracza 15 mln zł (w przypadku ubezpieczenia OC). Z polisy mogą skorzystać również osoby fizyczne, które posiadają nieruchomości wynajmowane na cele komercyjne albo mieszkalne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach pakietu można ubezpieczyć od zdarzeń losowych firmowy majątek, taki jak budynki, środki obrotowe, maszyny, urządzenia czy wyposażenie, a także rzeczy osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi oraz wartości pieniężne.

Ubezpieczenie dopasowane do branży

Różne branże wymagają dostosowania ubezpieczenia do specyfiki prowadzonej działalności, dlatego Wiener oferuje zakresy dopasowane do różnych przedsiębiorstw. Zakres świadczonej ochrony można dopasować do indywidualnych potrzeb – od ubezpieczenia od pożaru, gradu, huraganu i powodzi, po pomoc prawnika. Co więcej, standardowy zakres ubezpieczenia można modyfikować włączając do ochrony dodatkowe ryzyka, ważne dla profilu danej firmy.

Przykładowo, ubezpieczenie restauracji można rozszerzyć o ubezpieczenie środków obrotowych przechowywanych w warunkach chłodniczych – wówczas w razie braku prądu lub awarii urządzenia chłodniczego, zostanie wypłacone odszkodowanie. Co więcej, w ramach odpowiedzialności cywilnej można ubezpieczyć np. zatrucia pokarmowe.

W ramach polisy organizowana jest pomoc specjalisty w razie wystąpienia szkody, np. ślusarza, hydraulika, elektryka czy szklarza. To, co wyróżnia polisę na rynku, jest fakt, że można ubezpieczyć budynki, które są jeszcze w trakcie budowy.

Ochrona prawna

Oprócz ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej, dostępne są również ubezpieczenia wypadkowe dla pracowników (NNW) i pomoc w razie sporu prawnego (ochrona prawna).

W ramach pakietu Wiener oferuje bezpłatną, telefoniczną konsultację z prawnikami specjalizującymi się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, jeśli zostanie wykupiona ochrona prawna, ubezpieczyciel pokryje koszty spraw sądowych aż do 100 000 zł. Ochrona obejmuje obronę interesów ubezpieczonego w sporach prawnych, m.in. w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony danych osobowych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych czy obrony przed roszczeniami osób trzecich.

Ubezpieczenie sprzętu do pracy zdalnej i nie tylko

Ubezpieczenie jest dopasowane do zmieniających się warunków pracy. Sprzęt elektroniczny jest obejmowany ochroną na terenie całej Europy. Polisa pomoże nie tylko w razie kradzieży czy awarii, ale również w przypadku zalania np. kawą podczas pracy zdalnej.

Łatwy w sprzedaży

Pakiet BIZNES odczarowuje skomplikowany wizerunek ubezpieczeń MŚP. Przejrzysta i elastyczna konstrukcja produktu oraz możliwość dowolnego zestawiania przedmiotów ubezpieczenia i jego zakresu ułatwia sprzedaż. Zautomatyzowana ścieżka sprzedaży prowadzi agenta przez proces wystawiania polisy. Przykładem może być wyznaczenie klasy palności – program określi ją samodzielnie, zadając w systemie pytania o elementy konstrukcyjne budynku. Ustalenia klasy palności dotyczą ubezpieczenia budynków, lokali, rzeczy ruchomych i sprzętu elektronicznego.

Pakiet stworzony dla biznesu

Szeroki zakres polisy zapewnia możliwość dostosowania jej do różnego rodzaju przedsiębiorstw. Są to m.in. apteki, sklepy medyczne, hotele i pensjonaty, salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, stacje diagnostyczne czy spółdzielnie mieszkaniowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w razie nieszczęśliwych, nieprzewidzianych zdarzeń, a pakiet ubezpieczeń zapewnia im spokój i bezpieczeństwo, które szczególnie zyskuje na znaczeniu w trudnych warunkach gospodarczych.

ŹRÓDŁOWiener