Wyniki finansowe BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń w 2016 roku

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva wypracowały w 2016 roku bardzo dobre wyniki finansowe – wzrost zysku o 52 % r/r oraz wyniku technicznego o 65 % r/r. Klienci otrzymali z tytułu świadczeń i odszkodowań blisko 43 mln zł.


Krzysztof Charchuła
, prezes zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń:

„Przykładamy dużą wagę do rozwoju portfela ubezpieczeń tzw. niepowiązanych z ofertą kredytową banku, gdzie pozyskaliśmy w 2016 roku składkę o 16% wyższą r/r (88,2 mln zł wobec  75,7 mln zł w 2015 roku).  Wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK rozwijamy ofertę ubezpieczeniową zarówno modyfikując produkty, jak i wprowadzając nowe rozwiązania. Chcemy, by klienci mogli wygodnie, w swoim banku korzystać z szerokiej i jak najlepszej oferty ochronnej.”

Z bardzo dobrym przyjęciem ze strony klientów spotkała się Onkopolisa, której sprzedaż rozpoczęła się od lipca ubiegłego roku. Ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową na wypadek diagnozy nowotworu złośliwego. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprzedaży pozyskaliśmy blisko 16 000 polis, co było znacznie powyżej założonego przez nas planu.

W zakresie kanałów sprzedaży rośnie rola ubezpieczeń sprzedawanych poza siecią oddziałów banku. W 2016 roku sprzedaż ubezpieczeń w kanałach direct (Internet, mobile i telefon) wzrosła o 26%       w stosunku do roku 2015. Ten kierunek będziemy rozwijać w bieżącym roku.

Doskonalimy nasze procesy obsługowe. Ponad 30 % odszkodowań z ubezpieczenia Locum wypłaconych było w trybie uproszczonej ścieżki likwidacji, średnio w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia szkody. W 2016 roku otrzymaliśmy także tytuł Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej, zajmując 1.miejsce w rankingu Gazety Bankowej. Dodatkowo, już po raz szósty, przeszliśmy pozytywnie proces certyfikacji w ramach programu „Firma Przyjazna Klientowi.”

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Wyniki finansowe

 

2016 ( tys. zł) 2015 (tys. zł)
Składka przypisana brutto 220 673 229 008
Wypłacone świadczenia i odszkodowania

 

17 103 18 721
Koszty działalności ubezpieczeniowej 85 907 115 353
Wynik techniczny 80 366 43 556
Wynik finansowy brutto 87 087 52 121
Wynik finansowy netto 70 007 42 191

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Wyniki finansowe

 

2016 ( tys. zł)  2015 (tys. zł)
Składka przypisana brutto 230 733 244 560
Wypłacone świadczenia i odszkodowania

(bez wartości wypłat w produktach inwestycyjnych)

25 630 24 824
Koszty działalności ubezpieczeniowej 60 744 50 628
Wynik techniczny 51 824 36 378
Wynik finansowy brutto 49 134 36 419
Wynik finansowy netto 39 073 29 464

PRZEZBZ WBK-Aviva