Wyniki finansowe BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń po I półroczu 2015 roku

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń osiągnęły w pierwszym półroczu 2015 roku bardzo dobre wyniki finansowe – wypracowując łącznie ponad 32 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost o 24 % w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Spółki wypracowały także wyższy wynik techniczny – wzrost o 18% r/r.

W tym samym czasie do klientów trafiło ponad 23 mln zł z tytułu świadczeń i odszkodowań, czyli o 26% więcej niż w pierwszym półroczu 2014.

Zanotowany spadek przypisu składki związany jest w ubezpieczeniach  życiowych z niższą sprzedażą    programu inwestycyjnego In Plus opartego o UFK, a w ubezpieczeniach majątkowych z mniejszą sprzedażą ubezpieczenia do kredytu gotówkowego.

avivabz

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK koncentrowaliśmy się nad dalszym rozwojem sprzedaży ubezpieczeń ochronnych zabezpieczających życie i majątek rodziny. Są to produkty niepowiązane z ofertą kredytową banku. W zakresie ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny zanotowaliśmy wzrost sprzedaży polis o 43% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. Podobnie w ubezpieczeniu domów i mieszkań Locum zwiększyliśmy liczbę nowych polis o 16% rok do roku. Równolegle pracowaliśmy intensywnie nad  zmianami związanymi z Rekomendacją U, które we wszystkich obszarach biznesowych wdrożyliśmy przed 1 kwietnia – komentuje Krzysztof Charchuła, prezes zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń

Wejście w życie Rekomendacji U oznaczało dużą rewolucję i przejście na produkty oferowane w modelu indywidualnym. Nastąpiły zmiany w ofercie produktowej. Przeszkolonych i licencjonowanych w nowym modelu sprzedażowym zostało ponad sześć tysięcy pracowników banku. Wdrożone zostały także nowe standardy obsługi klienta.

W pierwszym półroczu 2015 roku spółki wprowadziły do oferty nowy produkt ubezpieczeniowy dla  Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Partner w Biznesie. To pakiet czterech ubezpieczeń, który w ramach jednej polisy oferuje ochronę majątku firm. Sprzedaż nowego produktu rozwija się bardzo dynamicznie, co pokazuje, że tego rodzaju ubezpieczenie jest potrzebne w tym sektorze rynku.

Niezmiennie BZ WBK-Aviva stawia wysoko poprzeczkę w zakresie poziomu obsługi klientów w obszarze roszczeń. Czas likwidacji szkód w ubezpieczeniu domów i mieszkań w I półroczu 2015 r wyniósł średnio 12 dni.

Potwierdzeniem wysokich standardów obsługi klientów jest otrzymany przez Spółki w czerwcu, już po raz piąty z rzędu, certyfikat Firmy Przyjaznej Klientowi.

 źródło: BZ WBK-Aviva