Wyniki finansowe BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń po I półroczu 2016 roku.

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń w I połowie bieżącego roku osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe – wzrost zysku o 64% r/r oraz wyniku technicznego o 85% r/r. Spółki konsekwentnie budują portfel ubezpieczeń ochronnych, gdzie odnotowały zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej 3% wzrost składki w stosunku do pierwszego półrocza 2015. W szczególności rozwijają sprzedaż produktów niepowiązanych z ofertą kredytową banku, która przyniosła w pierwszych sześciu miesiącach tego roku składkę o 28% wyższą r/r. W tym samym czasie do klientów trafiło ponad 20 mln zł z tytułu świadczeń i odszkodowań z ubezpieczeń ochronnych.

Jedynie niższa sprzedaż programu inwestycyjnego In Plus opartego o UFK, przyczyniła się do spadku  składki w spółce życiowej w stosunku do 2015 roku.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

   Wyniki finansowe (dane nieaudytowane)

Pozycja I półrocze 2016

(tys. zł)

I półrocze 2015

(tys. zł)

Składka przypisana brutto 121 544 128 180
Wypłacone świadczenia i odszkodowania

(bez wartości wypłat w produktach inwestycyjnych)

12 605  

14 336

Wynik techniczny 26 949 14 832
Wynik finansów netto 20 379  

12 023

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

   Wyniki finansowe (dane nieaudytowane)

Pozycja I półrocze 2016

(tys. zł)

I półrocze 2015

(tys. zł)

Składka przypisana brutto 114 981 110 549
Wypłacone świadczenia i odszkodowania

(bez wartości wypłat w produktach inwestycyjnych)

8 137  

9 371

Wynik techniczny 36 492 19 523
Wynik finansowy netto 32 332 20 029

Zgodnie z naszymi założeniami wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK rozwijamy sprzedaż ubezpieczeń niepowiązanych z bankową ofertą kredytową. Chcemy, by klienci mogli w wygodny dla siebie sposób

w jednym miejscu korzystać z pełnej oferty finansowej, w tym z atrakcyjnej palety ubezpieczeń przede wszystkim ochronnych, zarówno na życie i majątkowych. Taki cel realizujemy zarówno w segmencie klienta indywidualnego, jak i klienta MŚP  – komentuje Krzysztof Charchuła, prezes zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń.

Flagowym ubezpieczeniem majątkowym dla klientów indywidualnych pozostaje ubezpieczenie mieszkaniowe Locum. Sprzedaż tego ubezpieczenia w pierwszym półroczu 2016 zwiększyła się o 27%  w stosunku do analogicznego okresu 2015. Bardzo dobrze rozwija się także sprzedaż ubezpieczenia majątkowego dla mikrofirm i MSP – Partner w Biznesie, którego średnia miesięczna sprzedaż w pierwszym półroczu wyniosła  600 polis.

Poza placówkami banku intensywnie rozwija się sprzedaż ubezpieczeń w bankowych kanałach zdalnych – telefon, Internet, Mobile. Tutaj spółki osiągnęły 40% wzrost biznesu w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku. Dostępność produktów w Internecie i Mobilu będzie sukcesywnie poszerzana.

Spółki cały czas ulepszają ofertę produktową. Wśród nowości pojawiło się ubezpieczenie Bezpieczny Limit – ochrona do limitu kredytowego w koncie. W kwietniu wystartowała także sprzedaż kolejnego ubezpieczenia majątkowego dla segmentu małych i średnich firm – Partner w Biznesie Plus.

Niezmiennie BZ WBK-Aviva TU pracują nad wysoką jakością obsługi klientów, szczególnie w zakresie terminów wypłaty świadczeń. W I półroczu 2016 r. 30% wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia domów i mieszkań zrealizowana była w ciągu 4 dni w tzw. uproszczonej ścieżce likwidacji, tj. bez konieczności udokumentowania zgłoszonego roszczenia. Potwierdzeniem wysokich standardów obsługi jest otrzymany przez Spółki w kwietniu br., już po raz szósty z rzędu, certyfikat Firmy Przyjaznej Klientowi.

 

ŹRÓDŁOBZ WBK-Aviva