Wyprawka dla ucznia z pakietem ochrony

Początek września to okres przygotowań do nowego roku szkolnego. Szykując wyprawkę dla ucznia, warto pomyśleć o jego bezpieczeństwie w drodze do szkoły i w drodze powrotnej, a także podczas uprawiania aktywności po lekcjach. Na liście szkolnych zakupów nie powinno zabraknąć polisy dla dziecka.

Struktura roszczeń w MetLife w zeszłym roku szkolnym pokazuje, że dzieci narażone są na różne niebezpieczeństwa. Ponad 40% wypłaconych odszkodowań dotyczyło pobytu dziecka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, a u 6% ubezpieczonych dzieci konieczne było przeprowadzenie operacji. Co czwarte dziecko (24%) doznało w roku szkolnym złamania kończyny.

W zeszłym roku szkolnym pomagaliśmy dzieciom w różnych nieprzewidzianych sytuacjach. Niestety, aż 27% nieszczęśliwych wypadków zakończyło się inwalidztwem ubezpieczonych dzieci – dodaje Adriana Maciołek, Dyrektor Departamentu Roszczeń w MetLife.

Kompletując wyprawkę szkolną warto rozważyć zakup odpowiedniej polisy dla ucznia, która chroni
w nieprzewidzianych sytuacjach – po wypadku lub w czasie choroby i zdejmuje z rodziców ciężar samodzielnej organizacji pomocy.

Dobre ubezpieczenie dla dziecka jest przede wszystkim dopasowane do potrzeb rodziców i ubezpieczonej pociechy. Najlepiej, by chroniło w każdej sytuacji – zarówno w przypadku zdarzeń skutkujących poważnymi następstwami, a także tymi drobniejszymi, z którymi najczęściej mamy do czynienia, takimi jak złamania czy pobyt w szpitalu. Dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie połączone z usługami assistance, gdzie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego oprócz wsparcia finansowego udzielana jest pomoc w postaci organizacji bezpłatnych wizyt u lekarzy specjalistów, badań specjalistycznych, rehabilitacji, a także opieki poszpitalnej nad dzieckiem. – radzi Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w MetLife

Polisa szkolna a indywidualne ubezpieczenie

W szkołach z początkiem roku szkolnego dostępne są oferty polis NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) chroniące dzieci nie tylko w placówce szkolnej, ale również w drodze do szkoły i powrotnej drodze do domu. Szersze warianty chronią również dzieci podczas uprawiania aktywności po zajęciach szkolnych. Polisy te choć łatwo dostępne i z uwagi na grupowy charakter ubezpieczenia – korzystniejsze cenowo, nie zawsze odpowiadają potrzebom rodziców. Charakteryzują się najczęściej niskimi sumami ubezpieczenia, a także wąskim zakresem świadczeń.

– Każdy chce mieć wpływ na to, w jakim zakresie i na jaką kwotę chronione jest dziecko. W przypadku ubezpieczeń, w których rodzic nie jest stroną umowy, tak jak w przypadku ubezpieczeń szkolnych, czy przy zorganizowanych wyjazdach, nie do końca nawet rodzic jest świadomy, jakie zdarzenia pokrywa ubezpieczyciel i czy świadczenie będzie współmierne do potrzeb w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego polecamy ubezpieczyć dziecko indywidualnie, wtedy rodzic sam może dobrać zakres ochrony i wysokość sum ubezpieczenia – sugeruje Bożena Trzaska.    

Indywidualne polisy mają wiele zalet, od dostosowanej do potrzeb rodziców wysokości sum ubezpieczenia, po szeroki zakres świadczeń, także tych dodatkowych, jak np. usługi assistance.

Przykładem polisy, stworzonej wspólnie z rodzicami, a więc dopasowanej do ich realnych potrzeb, jest pakiet ubezpieczeniowy „Bezpieczne Dziecko”. To polisa chroniąca dziecko zarówno w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, jak i choroby. Co ważne ochrona ubezpieczeniowa w ramach pakietu „Bezpieczne Dziecko” jest ważna na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Polisa ta wzbogacona jest Powypadkowym Pakietem Medycznym, realizowanym przez współpracującą z nami firmę, gwarantującym dostęp do wielu usług pomocnych po nieszczęśliwym wypadku. Obejmuje on m.in. organizację i pokrycie kosztów konsultacji medycznych u lekarzy 10 specjalizacji, specjalistycznych badań i zabiegów ambulatoryjnych,  rehabilitacji, a także pomocy w nauce. Każdy ubezpieczony ma możliwość skorzystania także z baby concierge, czyli dostępu do pakietu takich usług, jak: organizacja zakupów i dostawy artykułów dla dziecka, pomoc w organizacji przyjęcia lub imprezy urodzinowej czy koordynacja projektu i aranżacji pokoju dziecięcego przez architekta wnętrz. W przypadku baby concierge organizacja tych usług jest bezpłatna, klient natomiast ponosi koszty ich realizacji, po zaakceptowaniu wybranej opcji. – dodaje Bożena Trzaska – Powypadkowy Pakiet Medyczny jest dostępny całodobowo, choć niektóre usługi mogą być zrealizowane w godzinach pracy poszczególnych placówek. Powypadkowy Pakiet Medyczny dostępny jest wyłącznie na terytorium Polski.

Wybierając indywidualną polisę dla dziecka, rodzice mogą również skorzystać z benefitów, jakie towarzystwa ubezpieczeń oferują klientom. Jednym z nich jest np. możliwość objęcia ochroną kolejnych dzieci na korzystniejszych cenowo warunkach. Niektóre polisy podwajają również sumy ubezpieczenia na okres wakacyjny, kiedy to dzieci są szczególnie narażone na urazy.

Ceny polisy

Koszt kompleksowej ochrony wypadkowo-zdrowotnej dla dziecka, to w przykładowym pakiecie około 40 złotych miesięcznie. Taka inwestycja to zdecydowanie niewiele, szczególnie, kiedy mówimy o bezpieczeństwie i zdrowiu własnych dzieci. Wybierając polisę dla dziecka warto jednak zawsze porównać zakres świadczeń i sumy ubezpieczenia w ofercie dostępnej na rynku. Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy.

źródło: MetLife