Kampania Społeczna “Bezpieczna Autostrada”

Charakterystyka działania

Długoletnia ogólnopolska kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. W ramach akcji firma edukuje w zakresie prawidłowego poruszania się po autostradach, uczy zasad udzielania pierwszej pomocy, buduje świadomość społeczną, angażując dorosłych i dzieci. W związku z pandemią, w 2020 roku działania obejmowały aktywności na stronie internetowej kampanii oraz mediach społecznościowych.

Okres realizacji działania, zasięg, grupa docelowa, efekty.

Kampania jest realizowana z myślą o dzieciach i dorosłych.

Od 2018 w ramach kampanii:
– udział w wydarzeniach w ramach akcji wzięło 21 400 osób
– rozdano 567 000 materiałów edukacyjnych
– przeszkolono 14 600 osób z zasad udzielania pierwszej pomocy,
– przekazano 6 defibrylatorów w różnych miastach.

Więcej informacji: https://bezpiecznaautostrada.pl/

ŹRÓDŁOCompensa TU S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VIG