Ochrona życia i zdrowia w jednej polisie

Pramerica Życie TUiR SA wprowadziła na rynek innowacyjny produkt Ubezpieczenie na Całe Życie + Zdrowie. Jest to ubezpieczenie na całe życie z możliwością wypłaty świadczenia w razie poważnego zachorowania.

Połączenie ochrony zarówno życia, jak i zdrowia w jednym ubezpieczeniu jest odpowiedzią na zmiany społeczne związane z wydłużeniem życia, a co za tym idzie potrzebą posiadania środków w przypadku ciężkich zachorowań. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie finansowe, gdy do poważnej choroby dojdzie w okresie aktywności zawodowej, a brak możliwości zarobkowania utrudni klientom spłatę zobowiązań. Warto podkreślić, że w Ubezpieczeniu na Całe Życie + Zdrowie ochrona z tytułu poważnego zachorowania jest bezterminowa, czyli trwa przez całe życie.

Ludność - z ramką

Według danych statystycznych obecnie największą część populacji stanowią osoby w wieku 30-40 lat. Za około 25-35 lat będą one wchodzić w wiek emerytalny i według prognoz również będą stanowić największą grupę wiekową w Polsce. Wraz z wiekiem potrzeby dotyczące ochrony zdrowia rosną, dlatego im wcześniej pomyśli się o zabezpieczeniu na wypadek zachorowania, tym większą sumą można dysponować w razie nieprzewidzianych zdarzeń w przyszłości.

Ubezpieczenie na Całe Życie + Zdrowie

Ubezpieczenie na Całe Życie + Zdrowie adresowane jest do osób w wieku 20-65 lat. Ubezpieczeni są objęci ochroną do końca życia, a maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 1 000 000 zł.

Innowacyjna konstrukcja produktu zapewnia nie tylko wypłatę świadczenia uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego, ale także możliwość wsparcia finansowego w razie zachorowania klienta na jedną z dziewięciu ciężkich chorób: poważny zawał serca, poważny udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, poważne oparzenia, paraliż, zaawansowane stadium stwardnienia rozsianego, choroba Parkinsona lub zaawansowany stan otępienny (w tym chorobę Alzheimera).

Ponadto, ubezpieczenie w swojej konstrukcji posiada również możliwość gromadzenia kapitału na wypadek innych potrzeb. Rosnąca wraz z trwaniem umowy wartość wykupu może także stanowić zabezpieczenie na potrzeby zdrowotne nie objęte zakresem ubezpieczenia.

Niezależnie od tego, jak bardzo dbamy o swoje zdrowie i styl życia, warto pomyśleć również o odpowiednim zabezpieczeniu. Dzięki polisie ubezpieczeni mogą zapewnić wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania czy śmierci – dodaje Borys Kowalski, Dyrektor Aktuarialny i Główny Aktuariusz, Pramerica Życie TUiR SA.

Świadczenie chorobowe w produkcie Ubezpieczenie na Całe Życie + Zdrowie jest procentową częścią sumy ubezpieczenia na życie. Dla osób poniżej 65 roku życia w razie poważnego zachorowania na jedną z wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia chorób, wypłacone będzie 40% sumy ubezpieczenia, dla osób w wieku 65-75 lat świadczenie wynosić będzie 50% sumy ubezpieczenia, a ubezpieczonym powyżej 75 roku życia wypłacone będzie 60% sumy ubezpieczenia.

Wartość świadczenia chorobowego rosnąca wraz z wiekiem ubezpieczonego jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, którzy wraz z upływającym czasem mogą zmagać się z większymi problemami zdrowotnymi, a leczenie może okazać się bardziej kosztowne. Szczególnie, jeśli będą już w okresie emerytalnym, kiedy to środki finansowe mogą być ograniczone – dodaje Borys Kowalski.

Ubezpieczenie na Całe Życie + Zdrowie może być wzbogacone o ubezpieczenia dodatkowe: wypadkowe i chorobowe znajdujące się w ofercie Pramerica Życie TUiR SA.

Produkt można nabyć u Life Plannerów® oraz w sieci agencji Pramerica Życie TUiR SA.