Partnerstwo z SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest od 2018 r. jednym z głównych partnerów społecznych Banku Pekao. W 2020 r. obostrzenia sanitarne oraz brak możliwości organizacji wielu stacjonarnych wydarzeń zmusiły bank do modyfikacji założeń odnośnie pomocy wolontariuszy. Wprowadzono m.in. rozwiązania, które pozwoliły zarówno na niesienie pomocy w formie zdalnej jak i na realizację działań edukacyjnych w formule online.

Pod hasłem „Pierwsza praca” bank prowadził projekt w formie wolontariatu kompetencyjnego. Inicjatywa została przygotowana dla wchodzących w dorosłość podopiecznych wybranych instytucji opieki, w tym wychowanków SOS Wiosek Dziecięcych. Projekt składał się z warsztatu prowadzonego przez specjalistę ds. rekrutacji i wykładu eksperckiego w obszarze prawa pracy. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak przebiega proces rekrutacji i jak się do niego przygotować, jakie kompetencje są obecnie poszukiwane na rynku, jakie prawa przysługują nowozatrudnionym. Otrzymali też pakiet materiałów edukacyjnych. Co ciekawe, doświadczenia zdobyte przez wolontariuszy banku w trakcie spotkania z wychowankami SOS Wioski w Karlinie zostały wykorzystane w projekcie #SamoDZIELNI, realizowanym, przez Fundację PFR i ekspertów z Centralnego Domu Technologii. Inicjatywa obejmowała szkolenia, warsztaty i „bon na rozwój” dla 30 wychowanków domów dziecka z całej Polski.

Dla dzieci pozostających pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, Bank Pekao zorganizował także „Akcję Mikołaj”. To przedświąteczna inicjatywa, ciesząca się dużym zainteresowaniem wolontariuszy, w której pracownicy przygotowują dla wychowanków paczki z prezentami. Dzięki zaangażowaniu pracowników w 2020 r. udało się obdarować 168 dzieci. Zwykle bank wykracza poza standardową pomoc, organizując także spotkania z podopiecznymi wiosek, ale w tym roku na zaostrzony rygor sanitarny, nie było to możliwe.

Bank Pekao chętnie wspiera także akcje inicjowane przez pracowników, do których włącza się społeczność lokalna. W zeszłym roku jedną z nich była zbiórka środków na zakup rzutnika dla SOS Wioski w Biłgoraju, którą zaproponowała Agnieszka Michalik z Departament Strategii i Rozwoju Bankowości MŚP w Banku Pekao.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.