WSPARCIE OCHRONY ZDROWIA

ING Bank Śląski jako odpowiedzialny brand wspierał służbę zdrowia od początku wybuchu pandemii.

Już w marcu 2020 roku zdecydował o przekazaniu 4 mln zł darowizny na ochronę zdrowia. Po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia, postanowił udzielić wsparcia tam, gdzie obserwowany był największy wzrost liczby chorych. Pomoc trafiła do konkretnych szpitali i placówek medycznych.

Jesienią bank zdecydował o przekazaniu kolejnego 1 mln zł darowizny. Pomoc ta trafiła do wybranych 10 szpitali.

Dodatkowo w uruchomionej wspólnie z Fundacją ING Dzieciom zbiórce na ochronę zdrowia, dzięki wpłatom klientów, pracowników i Grupy ING, zebrano ponad 2 mln zł.

Mechanizm zbiórki był prosty. Każdy kto chciał pomóc mógł to zrobić jednym kliknięciem. W przypadku klientów banku, wystarczyło zalogować się do systemu Moje ING, wybrać kwotę i wykonać przelew dobroczynny. Osoby, które chciały pomagać z ING a nie miały tam konta, mogły to zrobić poprzez bramkę płatniczą na stronie Fundacji ING Dzieciom.

Prosty mechanizm i szczytny cel zadziałały. Akcja została bardzo dobrze odebrana o czym świadczy zebrana kwota jak i wiele ciepłych słów ze strony pracowników i klientów, które zalały social media.

Wszystkie fundusze z przelewów dobroczynnych zostały skrupulatnie rozliczone i trafiły do wybranych 20 placówek medycznych, w tym do szpitali wskazanych przez darczyńców.

ŹRÓDŁOING Bank Śląski