Czas na szybkie, wygodne i bezpieczne płatności mobilne – wywiad z Adrianem Kurowskim, dyrektorem Visa w Polsce

Jak Visa wspiera rozwój rynku płatności bezgotówkowych w Polsce?

Adrian Kurowski
Dyrektor Visa w Polsce

Rozwój płatności cyfrowych stanowi fundament działalności Visa w Polsce i na świecie. W tym celu blisko współpracujemy ze wszystkimi uczestnikami ekosystemu płatniczego. Prowadzimy wiele działań na rzecz wspierania wydawnictwa kart i rozwoju sieci akceptacji dla płatności zbliżeniowych w naszym kraju. Jednym z przykładów  jest Program Polska Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnianie  terminali do płatności zbliżeniowych wśród średnich i małych przedsiębiorców. Realizuje go  Fundacja Polska Bezgotówkowa, której współzałożycielem jest Visa. Do Programu wnosimy wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz wkład finansowy. Wyniki badania zrealizowanego  w ramach Inkubatora Innowacji Visa w Warszawie, dotyczącego barier we wprowadzaniu terminali płatniczych u mikroprzedsiębiorców, pomogły Fundacji Polska  Bezgotówkowa w pracach nad strategią marketingową Programu.  Podzieliliśmy się również z Fundacją naszymi doświadczeniami z unikatowego, ogólnorynkowego programu „Kartą Visa zapłacisz wszędzie”, który w latach 2010–2015 przyczynił  się do podwojenia liczby terminali w Polsce.

Ponadto wraz z partnerami ekosystemu płatniczego w Polsce upowszechniamy szybkie i wygodne płatności mobilne, których bezpieczeństwo gwarantuje m.in. tokenizacja. W ramach prac warszawskiego Inkubatora Innowacji Visa opracowaliśmy też pilotażowe rozwiązania na rzecz zintegrowanych płatności w transporcie publicznym oraz inteligentnych rozwiązań parkingowych, które opierają się na technologii mobilnej. Prowadzimy także szeroko zakrojone działania popularyzujące w Polsce płatności kartą za zakupy w internecie.

Czy płatności mobilne i urządzeniami ubieralnymi przyjęły się wśród polskich konsumentów? W jaki sposób obecnie Polacy płacą najchętniej? Dlaczego?

W naszym kraju bardzo popularne są płatności zbliżeniowe, ponieważ Polacy doceniają możliwość robienia zakupów w szybki, wygodny i bezpieczny sposób. Trendy konsumenckie pokazują, że obecnie często decydujemy się realizować płatności spontanicznie, np. podczas spaceru, uprawiania joggingu itp. a do finalizacji transakcji nie potrzebujemy już portfela. Usługi, takie jak Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay czy Fitbit Pay pozwalają na dokonywanie mobilnych płatności zbliżeniowych, z wykorzystaniem smartfonów lub urządzeń ubieralnych typu zegarki czy opaski. Bez wątpienia to przyszłość rynku płatności. Według danych Visa, Polska jest pierwszym krajem na świecie, który osiągnął 100% akceptacji dla transakcji zbliżeniowych wszędzie tam, gdzie przyjmowane są płatności Visa. Ponadto jak wskazują wyniki badań How We Will Pay (ang. Jak będziemy płacić)1 przeprowadzonych przez  portal PYMNTS.com i organizację Visa, większość respondentów z chęcią korzystałaby z możliwości dokonywania bardziej bezpiecznych i płynnych zakupów za pomocą urządzeń ubieralnych.

Z satysfakcją odnotowujemy, że potrzebę szybkiego wdrażania mobilnych płatności zbliżeniowych widzą także nasi partnerzy, w tym wydawcy kart płatniczych. Coraz więcej banków w Polsce umożliwia płatności za pomocą Google Pay i Apple Pay.

Uważnie analizujemy  też aktualne trendy i dążymy do tego, żeby odpowiadać na potrzeby wszystkich konsumentów, którzy cenią wygodę i szybkość płatności zbliżeniowych. Chcemy, aby dokonywanie płatności było jak najbardziej intuicyjne, a jednocześnie bezpieczne.

Polscy konsumenci przyzwyczaili się do płatności zbliżeniowych w sklepach. A jak wygląda sytuacja w przypadku płatności kartami w internecie?

Wraz ze wzrostem liczby  transakcji cyfrowych w internecie, obserwujemy rosnące zainteresowanie

Polaków usługami, takimi jak np. Visa Checkout. Umożliwia ona dokonywanie prostych, szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności online. Visa Checkout upraszcza proces płatności, gdyż wszystkie karty płatnicze – debetowe, kredytowe lub prepaid – oraz adres dostawy zapisuje się w niej tylko raz.

Ponadto zakupy można robić wykorzystując dowolne urządzenia z dostępem do internetu: komputer, tablet czy smartfon. Płatności dokonuje się po podaniu loginu i hasła lub, w przypadku opcji „pozostań zalogowany”, za pomocą jednego kliknięcia. Istotne jest też, że Visa Checkout zapewnia kilka poziomów zabezpieczeń, by dane płatnicze konsumentów były odpowiednio chronione.

Co więcej, począwszy od  połowy 2019 roku, usługa będzie dostosowywana do wymogów nowej Specyfikacji EMV Secure Remote Commerce (SRC). Specyfikacja EMV SRC  to odpowiedź na potrzeby konsumentów, wydawców kart, agentów rozliczeniowych i akceptantów, dotyczące odpowiednio dokonywania, przetwarzania i odbierania płatności w spójny, wygodny i bezpieczny sposób. Projekt ten tworzy bazę dla wszystkich transakcji w handlu elektronicznym i stosowany będzie zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Wspierając ustandaryzowaną płatność, Visa dąży do tego, aby w całym ekosystemie płatności, przestrzegane były takie kluczowe zasady jak prawo do wyboru, prywatności  i bezpieczeństwa. Prace nad standaryzacją przyspieszyło przyjęcie światowych standardów interoperacyjności, które przyczyniło się do rozwoju fizycznych punktów sprzedaży. SRC może w dłuższej perspektywie okazać się analogicznym sukcesem w obszarze eCommerce, mCommerce i Internetu Rzeczy (IoT).

Ponadto uczestniczymy w pracach grupy roboczej World Wide Web Consortium (W3C) Web Payments, która koncentruje się na zapewnieniu interoperacyjności pomiędzy Specyfikacjami SRC i W3C Payment. Celem grupy jest także stworzenie rozwiązań, które sprawią, że płatności kartą w środowisku przeglądarek internetowych odbywać się będą w sposób bezpieczny i prosty.

Innowacyjne sposoby płatności stymulują rozwój rynku i gospodarki. Co z bezpieczeństwem takich transakcji?

Mobilne płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem smartfonów, tabletów oraz urządzeń ubieralnych działają w oparciu  o tokenizację Visa, która stanowi fundament w rozwoju technologii płatności cyfrowych. Jednocześnie dzięki niej uczestnicy ekosystemu płatności mogą adresować potrzeby konsumentów, którzy obecnie oczekują szybkich, wygodnych i przede wszystkim bezpiecznych płatności. Dzięki tokenizacji numer karty płatniczej jest zastępowany jej cyfrowym odpowiednikiem – tokenem – i zostaje umieszczony w bezpiecznym elemencie na urządzeniu. Podczas autoryzacji  płatności, zamiast danych karty płatniczej, sprzedawcy ujawniany jest jedynie token. W przypadku utraty lub kradzieży smartfona, zegarka lub opaski, bank może czasowo zawiesić lub unieważnić token przypisany do urządzenia. Tym samym użytkownik nie  jest zmuszony do zastrzegania karty i składania wniosku o jej ponowne wydanie. Ponadto dzięki temu, że tokeny  są objęte standaryzacją  ISO, sprzedawcy, agenci rozliczeniowi i wydawcy mogą je przetwarzać w analogiczny sposób  jak tradycyjne płatności kartą.

Konsumenci przywiązują także dużą wagę do wygody i bezpieczeństwa płatności w internecie. Płacąc w e-commerce  za pomocą usługi Visa Checkout ich dane płatnicze są odpowiednio chronione dzięki kilku poziomom zabezpieczeń. W przyszłości dzięki dostosowaniu usługi Visa Checkout do wymogów nowej Specyfikacji EMV Secure Remote Commerce (SRC), Visa dodatkowo zwiększy poziom bezpieczeństwa i wygody dokonywania płatności cyfrowych w kanale  e-commerce.

Warto pamiętać też o tym, że podczas dokonywania  płatności kartą w internecie, dane karty zapisane są w środowisku spełniającym odpowiednie standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) dla rynku kart płatniczych. Jest on wymagany od wszystkich podmiotów, które przechowują, przetwarzają bądź transmitują dane posiadaczy kart Visa, w tym instytucji finansowych, akceptantów oraz dostawców usług.

Na straży bezpieczeństwa środków finansowych konsumentów stoi  także 3D Secure – standard zabezpieczenia transakcji poprzez dodatkową autoryzację. W praktyce bank może poprosić użytkownika o dodatkowe zatwierdzenie płatności za pomocą jednorazowego hasła SMS lub push notyfikacji w aplikacji mobilnej. W przypadku płatności kartą Visa takie zabezpieczenie nazywa się Verified by Visa.

W kwietniu 2019 roku nastąpi aktualizacja opracowanej przez Visa platformy do wersji 3-D Secure 2.0, która zostanie udostępniona wydawcom kart i agentom rozliczeniowym. Dzięki temu płatności cyfrowe staną się jeszcze prostsze i bezpieczniejsze.

W jaki sposób uczestnicy ekosystemu płatności, czyli banki, agenci rozliczeniowi, Visa oraz sprzedawcy mogą przyczynić się do dalszego rozwoju płatności cyfrowych?

Dużą rolę do odegrania  w Polsce ma dalsza rozbudowa systemu akceptacji płatności bezgotówkowych, szczególnie w sektorze MŚP. Aktywnie działamy w tym zakresie ze wszystkimi uczestnikami ekosystemu płatności, czyli z bankami, agentami rozliczeniowymi oraz sprzedawcami w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Cieszymy się, że wspólnie prowadzone działania przynoszą wymierne rezultaty, czyli np. przekroczenie założonego na 2018 rok celu udostępnienia w ramach Programu 100 tys. nowych terminali dla mikroprzedsiębiorców.

Jesteśmy przekonani, że przyszłość płatności cyfrowych należy do  zbliżeniowych płatności mobilnych, która są szybkie, wygodne i bezpieczne dzięki technologii tokenizacji. Odpowiadają one na aktualne potrzeby konsumentów i będą zyskiwać na popularności dzięki powszechnemu używaniu smartfonów oraz urządzeń ubieralnych.

Co więcej konsumenci w Polsce coraz chętniej będą płacić za zakupy w internecie z wykorzystaniem kart np. w postaci wygodnej i bezpiecznej usługi Visa Checkout. Wprowadzając wiele nowych rozwiązań Visa pomaga konsumentom w bezpiecznym dokonywaniu płatności w sektorze e-commerce oraz detalistom w spełnianiu  nowych wymogów dotyczących tzw. silnego uwierzytelniania klienta, które będą obowiązywać od września br. na mocy przepisów prawa europejskiego.

W Visa wierzymy, że dla dynamicznego rozwoju sektora płatności cyfrowych duże znaczenie ma współdziałanie, dlatego instytucjom finansowym oraz Partnerom Visa udostępniamy rozwiązanie Visa Developer Platform, które zapewnia dostęp do szeregu produktów i funkcjonalności Visa poprzez zestaw ponad stu interfejsów programistycznych (API). Platforma otwiera ciekawe możliwości w zakresie tworzenia nowych  lub rozwijania istniejących rozwiązań płatniczych m.in. w zakresie płatności mobilnych, przekazywania środków pomiędzy kartami oraz rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.

Jesteśmy przekonani, że współpraca całego rynku przyczyni się do dynamicznego rozwoju płatności cyfrowych w kolejnych latach.

Czy karty płatnicze w przyszłości znikną z rynku? Jak będzie rozwijał się rynek płatności bezgotówkowych?

Przewidujemy, że w najbliższych latach rynek płatności cyfrowych na  świecie będzie się dynamicznie rozwijał. Będzie temu sprzyjał rozwój  nowoczesnych technologii, włączając pojawianie się nowych wersji smartfonów, tabletów oraz urządzeń ubieralnych, które dzięki tokenizacji umożliwiają dokonywanie płatności cyfrowych. Stale wzrastająca liczba urządzeń połączonych spowoduje, że środowisko płatnicze będzie stawało się coraz bardziej złożone, co zapewni jego dalszy rozwój. Sądzimy, że  przyszłością rynku płatności cyfrowych będzie także wykorzystanie sztucznej inteligencji  czy rozszerzonej rzeczywistości oraz różnorodnych sposobów uwierzytelniania tożsamości konsumentów.

[1] W badaniach “How We Will Pay” przeprowadzonych przez portal PYMNTS.com i organizację Visa, wzięło udział ok. 2600 respondentów ze Stanów Zjednoczonych w wieku 18 lat i powyżej. Badania przeprowadzono w kwietniu i maju 2017 roku.
ŹRÓDŁOVISA