Z pomocą w czasie pandemii

Jednym z ważniejszych elementów działalności Banku Pekao w 2020 roku była odpowiedź na diametralną zmianę sytuacji rynkowej, jaką był wybuch pandemii koronawirusa i związane z nim znaczące ograniczenie działalności gospodarczej. Bank nie tylko wdrożył plan pomocowy dla swoich klientów, ale podjął szereg działań prospołecznych, angażując się w pomoc organizacjom i instytucjom, które szczególnie odczuły skutki obecnej sytuacji. Jednym z nich było wsparcie dla polskiej służby zdrowia, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, które podejmowały działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. W czasie pandemii Pekao zadbało również o pracowników, wdrażając szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia.

Wiosną Bank Pekao wspólnie z Fundacją im. Mariana Kantona przekazał 5 mln zł w formie darowizn na rzecz 11 szpitali w całej Polsce. Środki zostały wykorzystane na zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenie placówek w materiały niezbędne w walce z koronawirusem. Fundacja Banku im. Mariana Kantona zakupiła też 23 tys. sztuk maseczek, które zostały podarowane szpitalom, straży pożarnej oraz seniorom.

W maju pracownicy banku wzięli udział w zbiórce na zakup specjalistycznych namiotów barierowych chroniących medyków przed zakażeniem, podarowanych szpitalom i jednostkom ratownictwa medycznego w ramach wspólnej akcji Banku Pekao, PZU, Alior Banku i Link4. Pracownicy firm zebrali łącznie 200 tys. zł, a spółki przekazały drugie tyle. Łącznie zebrano 400 tys. zł na zakup namiotów. Latem Bank Pekao wraz z Fundacją Kantona przeznaczył także 150 tys. zł na rzecz 20 schronisk dla zwierząt celem zapewnienia im podstawowych potrzeb. Podobnie jak w przypadku namiotów barierowych, była to zorganizowana akcja z całą Grupą PZU, dzięki której wsparcie otrzymało 60 schronisk. Ponadto, w ramach kontynuacji współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Bank Pekao zorganizował internetową zbiórkę środków na rzecz schroniska w Celestynowie, która zakończyła się zebraniem wśród pracowników blisko 12 tys. zł na pomoc placówce.

Bank Pekao i Fundacja Banku Pekao im. Mariana Kantona zorganizowały w tym roku drugą edycję konkursu „Jesteśmy blisko”, w którym pracownicy mogli zgłaszać propozycje działań wolontariackich i zyskać grant na ich realizację. W ramach konkursu pracownicy pomagali w swoich lokalnych społecznościach, a wybrane projekty także dotyczyły pomocy szpitalom i ośrodkom opieki np. zakup wody dla pacjentów i medyków dla szpitali w Krakowie i Zamościu (przekazano ponad 11 tys. butelek wody zdrojowej) czy koncentratora tlenu DeVibliss dla chorych dzieci z Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które cierpią na niewydolność oddechową.

Co szczególnie pokazuje jak wielkie serca mają pracownicy Banku Pekao i gotowi są nieść pomoc nawet w trudnych okolicznościach, to w wsparcie pracy infolinii. Przy pierwszej fali pandemii pracownicy Banku Pekao zaangażowali się we wsparcie infolinii PFR, dotyczącej tarczy antykryzysowej, a także infolinii NFZ dot. COVID. W przypadku tej drugiej, 50 wolontariuszy odebrało ponad 7,5 tys. połączeń, od osób poszukujących informacji o zasadach kwarantanny, sposobie kontaktu z sanepidem czy nowych rozwiązaniach w zakresie opieki lekarskiej. Pracownicy przeprowadzili ponad 1300 godzin rozmów. Dodatkowo, podczas drugiej fali koronawirusa, 40 konsultantów Pekao Direct wspierało infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Jeśli chodzi o pracę placówek, bank wprowadził zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom m.in. obowiązywała zasada zasłaniania nosa i ust, liczba klientów przybywających jednocześnie w oddziale została ograniczona do liczby czynnych stanowisk obsługi danego dnia, w kolejce należało zachować 2-metrowy dystans, stanowiska obsługi zostały wyposażone w pleksi ochronne, a pracownicy stosowali wymiennie maseczki lub przyłbice. a także środki dezynfekcji. W trosce o zdrowie pracowników i klientów zapewniono automatyczne dyspensery do dezynfekcji rąk. W banku poza kolejnością obsługiwano osoby z niepełnosprawnością, kobiety w ciąży, osoby starsze z ograniczoną sprawnością ruchową. W placówkach obowiązywały także tzw. godziny dla seniora.

Wszystkim klientom Bank Pekao poleca przede wszystkim korzystanie z kanałów zdalnych. Pekao stale rozwija swoje usługi w zakresie bankowości internetowej i mobilnej oraz proponuje nowe rozwiązania. Jako pierwszy w Polsce wprowadził możliwość zakładania konta na selfie, w 2020 r. udostępnił swoim klientom nową wersję aplikacji mobilnej PeoPay oraz pakiet dla dzieci PeoPay KIDS. Dzięki kanałom elektronicznym, bez przychodzenia do oddziału można sprawdzać saldo konta, analizować stan swoich finansów, płacić rachunki i wykonywać przelewy, założyć lokatę, załatwiać sprawy w urzędzie przez profil zaufany, czy nawet założyć konto.

Ponadto, Bank Pekao zachęca młodszych – dzieci, wnuków, sąsiadów – by służyli pomocą w korzystaniu z bankowości elektronicznej przez seniorów i podpowiada jak to zrobić. Wiosną 2020 r. prowadził kampanię „Bierz Internet za rogi”, w której zachęcał seniorów do aktywnego korzystania z Internetu, w tym również do bankowania online. Ideą akcji było zbudowanie wirtualnej społeczności łączącej pokolenia. Było to możliwe m.in. dzięki specjalnie stworzonej platformie „Strefa Seniora”, bogatej w wartościowe artykuły poradnikowe i grupie dyskusyjnej na Facebooku: „Bierzemy Internet za rogi z Dancingiem Międzypokoleniowym.” W kampanię zaangażowali się popularni influencerzy i liderzy opinii.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.