NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Internetowa” dokonano szczegółowej analizy bankowości internetowych w 13 badanych bankach. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano najbardziej uniwersalnym bankowościom...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Internetowa” dokonano szczegółowej analizy bankowości internetowych w 13 badanych bankach.  Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano najbardziej uniwersalnym bankowościom...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W tej kategorii zbadano 15 banków. Oceniono funkcjonalności i przyjazność dostępu do konta przez bankowość internetową. Serwisy transakcyjne oceniało 5 zróżnicowanych grup klientów, którzy...