NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Internetowa” dokonano szczegółowej analizy bankowości internetowych w 13 badanych bankach.  Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano najbardziej uniwersalnym bankowościom internetowym, które oferują klientom najwięcej użytecznych na co dzień funkcjonalności. Na wynik banku wpływały 93 funkcjonalności pogrupowane w 16 obszarów. Wagi funkcjonalności i obszarów ustalono w oparciu o badanie ilościowe na próbie 1000 klientów korzystających z bankowości internetowej i mobilnej. Dodatkowo w ramach projektu wykonano 390 długookresowych testów klientów oceniających ergonomię bankowości internetowej.

OKIEM LIDERA

BANK PEKAO SA

Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych Na przestrzeni lat obserwujemy ciągły rozwój aplikacji mobilnych. Większość banków na bieżąco uzupełnia wachlarz oferowanych funkcjonalności goniąc liderów rynku. Gdzie jest limit?...

ING BANK ŚLĄSKI

Katarzyna Stawecka, Dyrektor Banku odpowiedzialna za obszar Digital Transformation w ING Banku Śląskim Na przestrzeni lat obserwujemy ciągły rozwój aplikacji mobilnych. Większość banków na bieżąco uzupełnia wachlarz oferowanych funkcjonalności goniąc liderów...

Bank Millennium

António Pinto Júnior - Członek Zarządu Banku Millennium Na przestrzeni lat obserwujemy ciągły rozwój aplikacji mobilnych. Większość banków na bieżąco uzupełnia wachlarz oferowanych funkcjonalności, goniąc liderów rynku. Gdzie jest limit?...

PKO BANK POLSKI

Katarzyna Dziwulska, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO Banku Polskim Na przestrzeni lat obserwujemy ciągły rozwój aplikacji mobilnych. Większość banków na bieżąco uzupełnia wachlarz oferowanych funkcjonalności goniąc liderów...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W tej kategorii dokonano szczegółowej analizy trzynastu bankowości internetowych pod kątem oferowanych klientom możliwości obsługi swoich finansów. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznawano bankowościom, które oferują klientom najwięcej...

POLECANE