NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Internetowa” dokonano szczegółowej analizy bankowości internetowych w 13 badanych bankach. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano najbardziej uniwersalnym bankowościom internetowym, które oferują klientom najwięcej użytecznych na co dzień funkcjonalności. Na wynik banku wpływało 96 funkcjonalności pogrupowane w 16 obszarów. Wagi funkcjonalności i obszarów ustalono w oparciu o badanie preferencji klientów korzystających z bankowości internetowej i mobilnej. Dodatkowo w ramach projektu wykonano 390 długookresowych, testów klientów oceniających ergonomię bankowości internetowej podczas codziennego korzystania. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

BANK PEKAO

Przy tak intensywnym rozwoju aplikacji w jakim celu przeciętny klient ma dziś zaglądać do bankowości internetowej? Kluczową sprawą jest limit operacji, gdyż większość banków w aplikacji nakłada ograniczenia. Czy...

SANTANDER BANK POLSKA

Przy tak intensywnym rozwoju aplikacji w jakim celu przeciętny klient ma dziś zaglądać do bankowości internetowej? Kluczową sprawą jest limit operacji, gdyż większość banków w aplikacji nakłada ograniczenia. Czy...

BANK MILLENNIUM

Przy tak intensywnym rozwoju aplikacji w jakim celu przeciętny klient ma dziś zaglądać do bankowości internetowej? Kluczową sprawą jest limit operacji, gdyż większość banków w aplikacji nakłada ograniczenia. Czy...

ING BANK ŚLĄSKI

Przy tak intensywnym rozwoju aplikacji w jakim celu przeciętny klient ma dziś zaglądać do bankowości internetowej? Kluczową sprawą jest limit operacji, gdyż większość banków w aplikacji nakłada ograniczenia. Czy...

PKO BANK POLSKI

Przy tak intensywnym rozwoju aplikacji w jakim celu przeciętny klient ma dziś zaglądać do bankowości internetowej? Kluczową sprawą jest limit operacji, gdyż większość banków w aplikacji nakłada ograniczenia. Czy...

ALIOR BANK

Przy tak intensywnym rozwoju aplikacji w jakim celu przeciętny klient ma dziś zaglądać do bankowości internetowej? Kluczową sprawą jest limit operacji, gdyż większość banków w aplikacji nakłada ograniczenia. Czy...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W tej kategorii dokonano szczegółowej analizy 13 bankowości internetowych pod kątem oferowanych klientom możliwości obsługi swoich finansów. Nagrodę w tej kategorii przyznawano bankowościom, które oferują klientom najwięcej użytecznych na...

POLECANE