NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Prywatna” oceniono 10 banków oferujących usługi z segmentu bankowości prywatnej. W ramach projektu odbyło się 100 kontaktów zdalnych celem umówienia...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Prywatna” oceniono 10 banków oferujących usługi z segmentu bankowości prywatnej. W ramach projektu odbyło się 100 kontaktów telefonicznych celem umówienia...