NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Prywatna” oceniono 10 banków oferujących usługi z segmentu bankowości prywatnej. W ramach projektu odbyło się 100 kontaktów telefonicznych celem umówienia spotkania z doradcą oraz 100 wizyt w placówkach bankowych i biurach private banking. Projekt był realizowany przez klientów, którzy mieli potencjał przystąpienia do oferty z tego segmentu. Klienci byli zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie ulokowania środków oraz szeroko rozumianej codziennej bankowości. W ramach projektu odwiedzali wszystkie banki, co umożliwiało dokonanie oceny porównawczej. W ocenie banków zwracano uwagę na łatwość umówienia spotkania z doradcą, sposób prowadzenia rozmowy i prezentacji rozwiązań oraz eksperckość oferowanej obsługi i partnerskie podejście do klienta.

OKIEM LIDERA

ING BANK ŚLĄSKI

Jakub Bogusz, Dyrektor Banku – Sales & Services, Pion Klientów Detalicznych, ING Bank Śląski Rynek private banking rozwija się w bardzo szybkim tempie, a oferta produktowa czołowych graczy jest bardzo...

PKO BANK POLSKI

Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Klienta Strategicznego i Bankowości Inwestycyjnej Rynek private banking rozwija się w bardzo szybkim tempie, a oferta produktowa czołowych graczy jest bardzo atrakcyjna dla...

BANK PEKAO SA

Katarzyna Tomaszewska, dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Rynek private banking rozwija się w bardzo szybkim tempie, a oferta produktowa czołowych graczy jest bardzo atrakcyjna dla tego segmentu klienta. Na jakie przywileje...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

Kategoria „Najlepsza Bankowość Prywatna” po raz pierwszy pojawiła się w rankingu Instytucji Roku. W tej kategorii oceniono 10 banków, które oferują obsługę w segmencie bankowości prywatnej.  W ramach projektu...

POLECANE