NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Prywatna” oceniono 10 banków oferujących usługi z segmentu bankowości prywatnej. W ramach projektu odbyło się 100 kontaktów zdalnych celem umówienia spotkania z doradcą oraz 100 wizyt w placówkach bankowych i biurach private banking. Projekt był realizowany przez klientów, którzy mieli potencjał przystąpienia do oferty z tego segmentu. Klienci byli zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie ulokowania środków oraz szeroko rozumianej codziennej bankowości. W ramach projektu odwiedzali wszystkie banki, co umożliwiało dokonanie oceny porównawczej. W ocenie banków zwracano uwagę na łatwość umówienia spotkania z doradcą, sposób prowadzenia rozmowy i prezentacji rozwiązań oraz eksperckość oferowanej obsługi i partnerskie podejście do klienta. Dodatkowo w tym roku część klientów decydowała się na skorzystanie z usług bankowości prywatnej i przystąpienie do segmentu oraz wnioskowanie o kartę kredytową dedykowaną klientom bankowości prywatnej, co pozwoliło ocenić proces nawiązania relacji z nowym klientem oraz obsługę posprzedażową. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

ING BANK ŚLĄSKI

Jaki jest dzisiaj typowy klient bankowości prywatnej? Czego oczekuje od banku? Tradycyjnie największymi środkami dysponują osoby, które zbudowały majątek w ciągu wieloletniej kariery lub prowadzenia własnego biznesu. Klient Private Banking...

PKO BANK POLSKI

Jaki jest dzisiaj typowy klient bankowości prywatnej? Czego oczekuje od banku? Jest to osoba, która oczekuje profesjonalnej i indywidualnej obsługi. Generalnie, w tym stwierdzeniu zawiera się cały przepis na dobrą...

BANK PEKAO

Jaki jest dzisiaj typowy klient bankowości prywatnej? Czego oczekuje od banku? Przede wszystkim żaden z klientów bankowości prywatnej nie jest typowy. Do każdego trzeba podejść indywidualnie, a oczekiwania są uzależnione...

SANTANDER BANK POLSKA

Jaki jest dzisiaj typowy klient bankowości prywatnej? Czego oczekuje od banku? Nie ma kogoś takiego jak typowy klient bankowości prywatnej. W ostatnich latach grupa najzamożniejszych klientów bardzo się zróżnicowała – są...

ALIOR BANK

Jaki jest dzisiaj typowy klient bankowości prywatnej? Czego oczekuje od banku? Patrząc przez pryzmat statystyki, klientami segmentu bankowości prywatnej najczęściej są przedsiębiorcy w średnim wieku, którzy swój majątek zbudowali rozwijając...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

Druga edycja rankingu w kategorii „Najlepsza Bankowość Prywatna” nie przyniosła zaskoczenia. Spośród 10 banków oferujących usługi bankowości prywatnej co prawda połowa spełniła oczekiwania, ale wszystkie wyróżnione banki tylko nieznacznie...

POLECANE