Baltic Power z umowami kredytowymi dla pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej

Grupa ORLEN i Northland Power zawarły umowy kredytowe na finansowanie wspólnego projektu Baltic Power, pierwszej farmy wiatrowej, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. Porozumienie zawarte z konsorcjum 25 polskich i międzynarodowych instytucji finansowych jest jednym z kluczowych elementów procesu przygotowania inwestycji.

– Finalizujemy przygotowanie wielkoskalowego projektu, który znacząco wpłynie na zmianę polskiego miksu energetycznego. Stabilne fundamenty finansowe i szerokie, międzynarodowe doświadczenie w realizacji dużych inwestycji sprawiają, że jesteśmy w stanie efektywnie prowadzić ten proces. Pomimo niezwykle dynamicznie zmieniającego się otoczenia, projekt Baltic Power przygotowywany jest zgodnie z harmonogramem i chcemy by już w 2026 roku zasilał czystą energią 1,5 mln gospodarstw domowych. Pozyskanie finansowania dla tego projektu potwierdza, że rynki finansowe również pozytywnie oceniają kluczowe inwestycje strategii ORLEN do 2030 roku – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld EUR i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem w kwocie ok. 4,05 mld EUR, a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy farmy planowane jest w 2023 roku, jej części morskiej w 2024, a oddanie inwestycji do użytkowania na 2026 rok. W początkowych 5 latach eksploatacji projekt Baltic Power może wygenerować dodatkowe średnioroczne wolne przepływy pieniężne w wysokości ok. 140 mln EUR.
Spłata kredytu oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez projekt. Finansowanie inwestycji będzie realizowane w formule Project Finance, co jest szczególnie korzystne dla inwestycji wymagających znacznych nakładów i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności. Konsorcjum 25 instytucji finansowych, które zdecydowały się wesprzeć projekt to polskie (m.in. PKO Bank Polski) i międzynarodowe banki komercyjne, agencje kredytów ekspertowych (ECA) i instytucje multilateralne w tym m.in.: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Euler Hermes, Export and Investment Fund of Denmark i Export Development Canada. Finansowanie projektu stanowi 80% przewidywanych łącznych kosztów kapitałowych. Pozostały kapitał zostanie wniesiony przez partnerów projektu.

– PKO Bank Polski aktywnie uczestniczy w finansowaniu transformacji energetycznej Polski. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej, który jest jej istotnym elementem, wymaga odpowiednich środków finansowych. Jako największy polski bank jesteśmy gotowi wspierać takie projekty, oferując atrakcyjne finansowanie w złotym i euro o długim terminie. W tym przypadku finansowanie z PKO Banku Polskiego to 88 mln euro i 47 mln złotych. Dziękujemy za zaufanie inwestorom. Budowa farmy morskiej Baltic Power znacząco przyczyni się do zwiększania udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym – podkreśla Dariusz Szwed, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Podpisanie umów na finansowanie projektu jest dużym osiągnięciem dla Northland, naszych partnerów i Baltic Power” – powiedział Mike Crawley, prezes i dyrektor generalny Northland. “To kamień milowy obrazujący zaufanie międzynarodowej społeczności finansowej, który odzwierciedla ich zaufanie do Northland i naszej zdolności opracowywania, pozyskiwania, budowy i finansowania dużych i złożonych morskich projektów wiatrowych. Pomimo wyzwań w sektorze morskiej energetyki wiatrowej na niektórych rynkach, Northland nadal znajduje sposób na realizację dużych projektów morskich farm wiatrowych o atrakcyjnej ekonomice“.
Projekt Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce. Posiada zabezpieczone umowy na wszystkie kluczowe komponenty – w tym turbiny, morskie i lądowe stacje elektroenergetyczne, kable oraz fundamenty – wraz z ich produkcją, transportem i instalacją. Posiada także pozwolenia na budowę lądowej części inwestycji oraz pozwolenie na budowę morskiego przyłącza elektroenergetycznego, służącego do wyprowadzenia energii z farmy na ląd.
Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power jest jednym z kluczowych projektów Grupy ORLEN dla realizacji strategicznego celu osiągnięcia 9 GW mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej do 2030 roku. Farma powstanie ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, i będzie składała się z 76 najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma Baltic Power rozpocznie produkcję energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Grupa ORLEN posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski