Bank Zachodni WBK wśród światowych liderów bankowości mobilnej według niezależnej firmy badawczej

Międzynarodowa firma badawczo-doradcza Forrester Research uznała bankowość mobilną Banku Zachodniego WBK za najlepiej ocenianą wśród polskich banków i drugą wśród wszystkich europejskich banków, które wzięły udział w rankingu będącym częścią raportu „2015 European Mobile Banking Functionality Benchmark”, opublikowanego w czerwcu br.

Forrester Research przygotowując raport wykorzystał wypracowaną przez siebie metodologię, która uwzględnia 41 kryteriów ocenianych w 100 punktowej skali. Proces oceniania składał się z trzech etapów: zdefiniowanie scenariusza klienta, ocena funkcji bankowości mobilnej na podstawie wyszczególnionych kategorii i kryteriów oraz kwalifikowanie banków. Dane do raportu zbierane były w okresie od 16 marca do 2 kwietnia 2015 roku. Bank Zachodni WBK został doceniony za innowacyjne podejście do rozwiązań mobilnych, wyróżniając się na tle innych banków europejskich, które poddano analizie. Raport obejmuje szczegółowy przegląd aplikacji 13 europejskich banków.

– Drugie miejsce w Europie dla funkcjonalności naszej bankowości mobilnej to bardzo ważny sukces naszego banku. Po pierwsze to ocena dokonana przez jedną z najbardziej znanych i prestiżowych firm badawczych na świecie, po drugie, ranking powstał w oparciu o spojrzenie na bankowość mobilną z punktu widzenia użyteczności dla klienta – mówi Tomasz Niewiedział dyrektor Obszaru Bankowości Mobilnej i Internetowej Banku Zachodniego WBK – BZWBK24 mobile rozwijamy w sposób ciągły, patrząc przede wszystkim na potrzeby klientów. Bardzo cieszę się, że nasz wysiłek jest dostrzegany i tak wysoko oceniany na tle całej Europy. Jestem także dumny z tego, że Polska staje się centrum rozwoju bankowości przyszłości i Bank Zachodni WBK znalazł się na podium – dodaje.

W raporcie usługi bankowości mobilnej zostały ocenione w siedmiu kluczowych kategoriach – dostępne punkty kontaktu mobilnego, założenie konta i logowanie, informacje o produktach i zarządzanie finansami, zakres funkcji transakcyjnych, funkcje usługowe, wielokanałowe wsparcie, mobilny marketing i sprzedaż. Bank Zachodni WBK uzyskał najwyższe oceny w trzech kategoriach.

W kategorii „dostępne punkty kontaktu” Bank Zachodni WBK został określony mianem „wybitnego” i otrzymał 98 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Na tak dobry wynik złożyły się: interakcja z bankiem za pomocą usługi BZWBK24 SMS, dopasowywanie stron banku do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, aplikacja mobilna dla najpopularniejszych systemów operacyjnych, oraz dedykowana aplikacja tabletowa.

Dzięki licznym funkcjom i udogodnieniom w aplikacji BZWBK24 mobile, takim jak Zakupy mobilne, BLIK czy możliwość anulowania przyszłej transakcji, Bank Zachodni WBK uzyskał najlepszy wynik w kategorii „funkcje transakcyjne”. Analitycy Forrester’a uznali rozwiązania banku za „wyjątkowe”, przyznając 95 na 100 punktów.

Szczególną uwagę analityków Forrester’a zwróciło także innowacyjne rozwiązanie „Doradcy online” – zdalnego dostępu do konsultantów w formie video – za co bank otrzymał 88 na 100 punktów w kategorii  „wielokanałowego wsparcia”, dystansując konkurentów.

 

Jest pole do dalszego rozwoju bankowości mobilnej

Jak podkreślili autorzy raportu, wszystkie europejskie banki, które podlegały ocenie radzą sobie dobrze  w zakresie najczęściej wykorzystywanych przez klientów funkcji, czyli sprawdzania salda, przeszukiwania historii transakcji oraz podstawowego zarządzania pieniędzmi. Jako elementy, w których możliwy jest  rozwój wskazane zostały trzy kategorie: zarządzanie finansami, funkcje usługowe oraz marketing mobilny. W tym względzie polskie banki wyprzedzają europejskich konkurentów, oferując znacznie szerszy zakres funkcji transakcyjnych oraz dodatkowe, wykraczające poza typową bankowość usługi, takie jak możliwość płatności za wybrane produkty wewnątrz aplikacji mobilnej (Zakupy mobilne).- Wierzymy, że rozwiązania bankowości mobilnej, do których już dziś mają dostęp klienci Banku Zachodniego WBK będą dobrą inspiracją dla banków w całej Europie. Będziemy nadal rozwijać nasze aplikacje mobilne, tak aby były jak najbardziej funkcjonalne i użyteczne – podsumowuje Tomasz Niewiedział.

Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku z aplikacje mobilne Banku Zachodniego WBK pobrano na ponad 660 000 urządzeń. Przez trzy pierwsze miesiące bieżącego roku klienci za pośrednictwem aplikacji ponad 1,2 miliona różnego rodzaju transakcji.

Forrester Research jest firmą analityczną o globalnym zasięgu, współpracującą z firmami i liderami technologicznymi w zakresie rozwoju bazującego na podejściu klientocentrycznym.

źródło: Bank Zachodni WBK