IV SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ W BANKU BGŻ BNP PARIBAS

W Banku BGŻ BNP Paribas trwa IV subskrypcja lokaty inwestycyjnej. Zysk klienta może wynieść do 5,22 proc. w skali 18 miesięcy w przypadku, gdy we wszystkich obserwacjach oba wskaźniki będą znajdowały się w wyznaczonych przedziałach.

Nowa propozycja to 18 – miesięczna lokata, której oprocentowanie jest uzależnione od wskaźników: stawki referencyjnej WIBOR 3M i EURIBOR 3M. Okres lokacyjny rozpoczyna się 30 września 2015 r., a obserwacje wskaźników będą prowadzone co miesiąc w okresie od 28 października 2015 r. do 28 marca 2017 r.

– Utrzymująca się od wielu miesięcy deflacja ogranicza ryzyko wzrostu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w nadchodzących miesiącach, co ma wpływ na notowania WIBOR 3M. Stabilizacja tego wskaźnika wraz z niską zmiennością EURIBOR 3M dają szansę na osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu ze strategii wykorzystanej w lokacie inwestycyjnej – powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Dep. Produktów Detalicznych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł. Bank nie pobiera opłat związanych z obsługą lokaty, a także gwarantuję 100 proc. ochronę wpłaconego kapitału przez cały okres lokacyjny. Z oferty Banku można skorzystać do 29 września 2015 r. w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas