mBank: ostatnia chwila, by dołączyć do subskrypcji certyfikatu Niemiecka Solidność

Jeszcze przez dwa dni klienci mBanku mogą dołączyć do subskrypcji nowego certyfikatu gwarantowanego – Niemiecka Solidność. Instrumentem bazowym produktu są akcje 15 wiodących niemieckich spółek, takich jak Bayer, E.ON, Deutsche Telekom czy Siemens. Certyfikat pozwala inwestorom skorzystać z potencjalnych wzrostów niemieckiego parkietu przy zachowaniu pełnej ochrony wpłaconego kapitału.

Do 28 sierpnia klienci posiadający aktywną usługę eMakler mogą nabyć w mBanku certyfikaty Niemiecka Solidność. W skład koszyka inwestycyjnego wchodzą spółki należące do indeksu DAX czyli najważniejszego indeksu giełdy we Frankfurcie. Spółki zostały wybrane na podstawie dobrych wyników finansowych oraz pozytywnych prognozowanych stóp zwrotu w przyszłości.

Zysk z inwestycji zależeć będzie od notowań 15 spółek – wzrost ich wartości będzie przekładał się na wzrost wartości certyfikatu. Co roku, w dniu obserwacji, bank porówna aktualne kursy spółek z ich wartością z dnia wyceny (31.08.2015) i wyliczy średnią stopę zwrotu z całego koszyka. Jeśli po pięciu latach, bo tyle właśnie zakłada horyzont inwestycyjny, średnia z pięciu obserwacji będzie dodatnia, zysk zostanie policzony zgodnie z następującym wzorem:

wartość gwarantowana 1000 zł + (śr. stopa zwrotu koszyka spółek z 5 obserwacji * współczynnik partycypacji 110 proc. * cena emisyjna 1000 zł)

Zakładając zatem, że w porównaniu do wartości początkowej, średni wzrost koszyka wyniesie 20 proc., inwestorzy zyskają 220 zł na każdym certyfikacje.

– Górna granica zysku w zaproponowanym przez nas modelu tak naprawdę nie jest ograniczona i zależy tylko od potencjału giełdy niemieckiej. Nie bez znaczenia dla inwestora jest też fakt, że certyfikaty będą notowane na giełdzie. W dowolnym momencie w okresie inwestycji będzie można zrealizować zysk, sprzedając część lub wszystkie certyfikaty właśnie na GWP – mówi Kajetan Kędzior z Wydziału Produktów Inwestycyjnych mBanku. – Mocną stroną inwestycji jest również sam mechanizm naliczania zysku. Uśredniona stopa zwrotu to możliwość zarobku nawet w sytuacji, gdy kursy poszczególny spółek spadną czy wręcz zanotujemy ujemną stopę zwrotu całego koszyka w jednym z dni obserwacji – dodaje Kajetan Kędzior.

Produkt objęty jest pełną ochroną zainwestowanego kapitału w dniu wykupu. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1000 zł. Certyfikaty nabyć można za pośrednictwem serwisu transakcyjnego, poprzez infolinię oraz w oddziałach mBanku.

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • instrument bazowy: akcje 15 niemieckich spółek
  • 100 proc. gwarancji kapitału w terminie wykupu
  • 110 proc. udziału w średnim wzroście wartości koszyka spółek z pięciu dni obserwacji
  • okres inwestycji: 5 lat z możliwością sprzedaży certyfikatu na GPW przed terminem wykupu
  • subskrypcja: 12-28.08 do godziny 17:00
  • minimalny zakup: 5 certyfikatów

źródło: mBank