Smartfony na dobrej drodze do zastąpienia tradycyjnych portfeli w 2020 r.

Wyniki badania Visa Europe:

  • Trzech na pięciu polskich konsumentów jest dziś zainteresowanych płaceniem w sklepach zbliżeniowo za pomocą smartfona

66% Polaków przewiduje, że w 2020 r. będzie płacić mobilnie co najmniej raz w tygodniu

Warszawa, 27 lipca 2015 r. – Polska stopniowo odchodzi od gotówki, a proces ten przyśpieszy popularyzacja płatności mobilnych. Jak pokazują wyniki badania Mobile Money 2020 zrealizowanego na zlecenie Visa Europe, ponad jedna piąta badanych Polaków przewiduje, że w 2020 r. płacąc mobilnie będzie wydawać ponad 280 złotych tygodniowo. Tempo upowszechniania się płatności mobilnych wśród konsumentów w najbliższych pięciu latach będzie zdecydowanie rosnąć, a chęć płacenia zbliżeniowo smartfonem w sklepach deklaruje dzisiaj 60% ankietowanych. Badanie wykazało również, że do płacenia przy pomocy urządzeń mobilnych, konsumenci preferują bankowe aplikacje płatnicze. To wskazuje na istotną rolę, jaką w upowszechnianiu takich płatności mają do odegrania banki.

Szybko rosnąca popularność płatności mobilnych znajdzie odzwierciedlenie m.in. w wartości transakcji. Konsumenci przewidują, że do 2020 r. dokonując płatności za pomocą urządzeń mobilnych, tygodniowo będą wydawać średnio 160 złotych na osobę, czyli w przeliczeniu na wszystkich dorosłych Polaków – ok. 4,4 mld złotych1. Co piąty badany (22%) ocenia, że w 2020 r. wyda w ten sposób ponad 280 złotych tygodniowo.

Analizując obecne trendy w płatnościach mobilnych oraz deklaracje konsumentów dotyczące przyszłości widać, że zakupy z wykorzystaniem technologii mobilnych będą dokonywane niezależnie od branży. Obecnie najczęstszym przedmiotem takich zakupów są aplikacje, jedzenie na wynos oraz odzież. Badani deklarują również chęć korzystania z urządzeń mobilnych do kupowania artykułów o wyższej wartości – w czołowej piątce znalazły się też muzyka (26%) oraz elektronika (16%).

Konsumenci oswajają się z nowymi metodami płatności w miarę, jak stają się one coraz szerzej dostępne, prostsze i łatwiejsze do opanowania. Mając coraz większą świadomość dotyczącą możliwości wyboru spośród różnorodnych opcji zakupów i płatności mobilnych, 60% badanych wyraziło chęć korzystania ze swoich smartfonów do mobilnych płatności zbliżeniowych w sklepach, 55% w restauracjach i kawiarniach a 48% przy płaceniu za transport.

„Uważamy, że rzeczywiste wzrosty w segmencie płatności mobilnych mogą być bardziej optymistyczne, a faktyczne tempo rozwoju płatności mobilnych będzie jeszcze szybsze. Opieramy to przekonanie m.in. na niebywałym sukcesie płatności zbliżeniowych na naszym rynku, które stanowią już ponad 40% wszystkich płatności polskimi kartami Visa. Rozwój płatności zbliżeniowych i handlu elektronicznego przygotował solidne fundamenty dla płatności mobilnych. To nie jest już kwestia „czy”, lecz „kiedy” nowe sposoby płatności upowszechnią się wśród konsumentów” – komentuje Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.

Jak pokazuje badanie, ci spośród użytkowników urządzeń mobilnych, którzy już teraz wykorzystują swoje urządzenia przy płatnościach, są również otwarci na inne usługi związane z „pieniądzem mobilnym” – wykazują oni np. ponad dwukrotnie wyższe zainteresowanie portfelem elektronicznym na urządzeniu mobilnym (59% wobec 29% wśród osób nie korzystających z „pieniądza mobilnego”). Co czwarty (25%) spośród dzisiejszych użytkowników płatności mobilnych jest otwarty na możliwość płacenia za pośrednictwem mediów społecznościowych, podczas gdy wśród pozostałych ankietowanych jest na to gotowy tylko co dwunasty (8%).

„Zlecone przez nas badanie potwierdza, jak istotną rolę w upowszechnianiu płatności mobilnych odgrywają banki – ponad połowa Polaków wskazała, że do dokonywania płatności mobilnych chciałaby wybrać aplikację swojego banku” – dodaje Małgorzata O’Shaughnessy. „Z badania wynika też, że istotnymi czynnikami pomagającymi w przyjęciu się mobilnych rozwiązań płatniczych będą m.in. osobiste doświadczenia konsumenta z aplikacją płatniczą oraz wsparcie rozwiązań przez organizacje płatnicze. Cieszymy się, że podejmowane przez Visa Europe wspólnie z bankami członkowskimi prace nad rozwiązaniami dla płatności mobilnych wpisują się we wskazane preferencje konsumentów”.

Wśród obaw związanych z funkcjonowaniem płatności mobilnych jedną z często wymienianych (32% badanych) jest ograniczona sieć akceptacji. Jednak polski rynek jest doskonale rozwinięty w tym zakresie – przykładowo, mobilnych płatności zbliżeniowych Visa można dokonywać we wszystkich terminalach zbliżeniowych działających w Polsce (to już 80% wszystkich terminali POS), a do końca 2017 r. każdy terminal na rynku ma akceptować takie płatności. Z kolei za pomocą portfela elektronicznego V.me by Visa, który jest dostosowany do urządzeń mobilnych, można już płacić w e-sklepach generujących łącznie niemal 45% obrotów w polskim handlu internetowym.

„Wraz z rozwojem technologii mobilnych i handlu internetowego, jesteśmy świadkami znaczącego wzrostu zainteresowania polskich konsumentów stosowaniem szybszych i wygodniejszych metod płatności. Visa Europe inwestuje rocznie ponad 200 mln euro w innowacje płatnicze, w tym w rozwiązania zwiększające wygodę płatności oraz bezpieczeństwo. Przykładem może być usługa tokenizacji, którą Visa wprowadziła w Europie w kwietniu br. Tam, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi, zupełnie naturalnie mogą pojawić się obawy dotyczące kontroli i bezpieczeństwa. Jednak jak wiemy z doświadczenia, dzielenie się wiedzą na temat działania innowacyjnych rozwiązań pomaga w budowaniu zaufania do produktów a konsumenci bardzo szybko przekonują się o ich zaletach i wygodzie. Widzieliśmy to już przy płatnościach zbliżeniowych – gdzie użytkownicy potrzebowali czasu na poznanie i oswojenie się z nową metodą, obserwowali, jak stosują ją inni, aż wreszcie sami się jej nauczyli, dzięki czemu zanotowaliśmy niebywały wzrost takich płatności w Polsce” – podsumowuje Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.

  1. Obliczono na podstawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego dot. liczby ludności w wieku 18+ w Polsce na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyników badania Mobile Money przeprowadzonego na zlecenie Visa Europe.

 Źródło: Visa Europe