Strona Banku Zachodniego WBK po ukraińsku

Ukraińcy to dynamicznie rosnąca grupa klientów bankowych. Z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[1] wynika, że w 2017 roku wydano aż 1,7 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia im pracy, aż o 36% więcej niż rok wcześniej. Dlatego Bank Zachodni WBK, z myślą o ich wygodzie, uruchomił stronę internetową w języku ukraińskim i rosyjskim oraz przygotował specjalne promocje.

Z raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej”[2] wynika, że co druga duża firma w Polsce zatrudnia pracowników zza naszej wschodniej granicy, a co piąta planuje ich poszukiwać w kolejnych miesiącach. To pokazuje, jak ważną częścią społeczeństwa i gospodarki w Polsce stają się Ukraińcy. Oczywiście, do codziennego funkcjonowania w naszym kraju, potrzebują podstawowych usług, w tym finansowych, takich jako konto bankowe. My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, żeby kierować do nich zrozumiałą i spersonalizowaną ofertę. Zaczęliśmy od uruchomienia infolinii w języku ukraińskim. A teraz idziemy o krok dalej, czyli startujemy ze stroną internetową w języku ukraińskim i rosyjskim oraz oferujemy specjalne promocje – mówi Marcin Pawłowski, dyrektor Obszaru Marketingu Detalicznego i Rozwoju Oferty w Banku Zachodnim WBK.

Wspólny język z osobami z Ukrainy

Bank Zachodni WBK ułatwianie bankowania klientom z Ukrainy rozpoczął od przygotowania specjalnej infolinii, która działa we wszystkie dni robocze w godz. 8-16. Ukraińcy przez telefon i w języku ukraińskim mogą w łatwy sposób zawrzeć umowę, dowiedzieć się o szczegółach oferty czy funkcjonalnościach produktów. Ważnym krokiem było również przetłumaczenie umowy rachunku osobistego i materiałów marketingowych (np. ulotek) na język ukraiński. Dzięki temu osoba decydująca się na konto osobiste i podpisująca dokument ma pewność, że rozumie warunki.

Teraz Bank Zachodni WBK dokłada kolejną cegiełkę do oferty skierowanej dla obywateli Ukrainy. Bank uruchomił właśnie stronę internetową w języku ukraińskim i rosyjskim www.bzwbk.pl/ua, która w szczegółowy sposób przedstawia ofertę. Na stronę można przejść ze strony głównej.

„Na Ukrainę taniej”

Z danych Narodowego Banku Polskiego[3] wynika, że tylko w III kwartale 2017 roku transfery pieniędzy na Ukrainę wyniosły aż 3,2 mld zł. Dlatego Bank Zachodni WBK przygotował ofertę promocyjną „Na Ukrainę taniej”, która potrwa do 7 sierpnia 2018 roku.

Pierwsza propozycja, przygotowana wspólnie z Western Union, pozwala otrzymać nagrodę w wysokości 100 zł, jeżeli w okresie trwania promocji zrealizuje się minimum trzy przekazy Western Union, spełniające łącznie kilka warunków: każdy przekaz będzie zrealizowany na kwotę min. 500 zł, każdy przekaz zostanie złożony za pośrednictwem usługi BZWBK24, krajem przeznaczenia przekazu będzie Ukraina, a przekaz zostanie odebrany na Ukrainie w czasie trwania promocji (czyli do 7 sierpnia 2018 roku). Nagroda w promocji zostanie przekazana na rachunek wskazany do obciążeń i wypłacona w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki promocji. Można otrzymać tylko jedną nagrodę.

Druga część promocji skierowanej do klientów z ukraińskim obywatelstwem dotyczy przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty) wysyłanych do banku na Ukrainę realizowanych przez BZ WBK. Za polecenie wypłaty zrealizowane w czasie trwania promocji w dowolnej placówce banku lub za pośrednictwem usługi BZWBK24 Internet, Bank Zachodni WBK pobierze promocyjną opłatę w wysokości 10 zł za każde polecenie wypłaty (standardowa opłata za polecenie wypłaty to 0,2%; min. 20 zł; max. 200 zł). Pozostałe koszty zostaną pobrane zgodnie z taryfą opłat i prowizji.

Organizatorem promocji „Na Ukrainę taniej” jest Bank Zachodni WBK S.A. Promocja trwa do 7.08.2018. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu oraz regulamin dostępne są na stronie bzwbk.pl oraz pod numerem 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Stan na 13.02.2017.

[1] https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/
[2] http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty
[3] http://biznes.pap.pl/en/news/pap/info/2484212,transfery-do-polski-od-emigrantow-w-iii-kw—17-wyniosly-4-3-mld-zl—nbp
ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK