PZU w Partnerstwie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Największy ubezpieczyciel w Polsce dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego inicjatorem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To kolejny krok PZU w realizacji celów ujętych w jego Strategii ESG, czyli m.in. osiągnięcia neutralności klimatycznej czy wspierania transformacji klimatyczno-energetycznej kraju.

Do tej pory udział w Partnerstwie zadeklarowało ponad 150 podmiotów, m.in. przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych. Celem Partnerstwa jest współpraca przedstawicieli różnych środowisk na rzecz skutecznego osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Sygnatariusze Partnerstwa poprzez realizację celów przyczyniają się do promocji ich założeń, zgodnie z Agendą 2030.

– Jako lider rynku ubezpieczeniowego w Polsce wspieramy najważniejszą od dziesięcioleci zmianę w polskiej gospodarce – transformację energetyczną. Konsekwentnie wprowadzamy zmiany w wielu obszarach, zarówno przy ograniczaniu emisji własnych, zwiększaniu inwestycji w OZE i wprowadzaniu nowych rozwiązań dla klientów. Przystąpienie do Partnerstwa wpisuje się w nasze ambitne cele – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Instytucje przystępujące do Partnerstwa uznają, że osiągnięcie ambitnych celów i zadań będzie możliwe dzięki wspólnemu działaniu w efektywny sposób, mobilizacji sił, ożywionemu i wzmocnionemu partnerstwu. Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój, wyrażają chęć współpracy w ramach inicjatywy Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Ogłoszenie przystąpienia do Partnerstwa przez PZU nastąpiło podczas V edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 transmitowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod hasłem przewodnim: „Agenda 2030: Edukuj! Transformuj! Finansuj! Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań transformacji klimatycznej”.

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku, która zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Agenda 2030 została przyjęta w 2015 roku przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Zawarte cele dotyczą 5 obszarów: ludzi, planety, dobrobytu, pokoju, partnerstwa.

Zaangażowanie ubezpieczyciela w Partnerstwo jest związane ze strategią ESG Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej działalności własnej do 2024 roku. By ten cel osiągnąć, spółki Grupy PZU docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczały zużycie wielu zasobów (m.in. energii, paliw, wody), a także zwiększały udział samochodów hybrydowych oraz elektrycznych w firmowych flotach. PZU planuje, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się też jego kooperanci i partnerzy biznesowi, a do roku 2050 także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni. Największy polski ubezpieczyciel nie tylko sam się „zazielenia”, ale też aktywnie wspiera transformację klimatyczną polskiej gospodarki. Zaangażował już ponad 420 mln zł w finansowanie rozbudowy lądowych farm wiatrowych, przystąpił do szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz do porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, nabył też obligacje ESG za kwotę 300 mln zł. PZU wprowadził także unikatowe na rynku ubezpieczenia instalacji OZE dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

ŹRÓDŁOPZU