Warta: Klienci szukają wyższych sum ubezpieczenia

Nawet czterokrotnie wyższe sumy ubezpieczenia proponuje Warta w nowych wariantach polisy Warta dla Ciebie i Rodziny. To odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy chcą zagwarantować sobie i swoim rodzinom lepsze zabezpieczenie w razie nieszczęśliwych zdarzeń.

Rośnie świadomość konieczności zabezpieczenia rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – taki wniosek płynie z doświadczeń Warty przy sprzedaży pakietu ubezpieczeń ochronnych Warta dla Ciebie i Rodziny. Szczególnie dotyczy to osób wykonujących wolne zawody czy mikroprzedsiębiorców, którzy są głównymi adresatami tej oferty. Grupa ta z dużym zainteresowaniem przyjęła możliwość zapewnienia sobie wypłaty w razie narodzin dziecka czy zgonu rodziców lub teściów. Te sztandarowe ryzyka, ujęte jak dotąd tylko w ubezpieczeniach grupowych dla pracowników firm czy instytucji. Teraz są dostępne w ramach pakietu Warty również dla klientów indywidualnych jak i właścicieli małych firm.

– Jednocześnie dostawaliśmy bardzo wiele sygnałów, że klienci oczekiwaliby istotnie wyższych wypłat w razie śmierci z różnych przyczyn. Chcieliby w ten sposób realnie zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek poważnych zdarzeń, takich jak śmierć głównego żywiciela rodziny. Dla osób zainteresowanych Programem Warta dla Ciebie i Rodziny ma to istotne znaczenie. Stąd nasza decyzja o wprowadzeniu nowych pakietów z istotnie wyższymi sumami wypłat w razie śmierci z różnej przyczyny – mówi Mirosław Bondar z Departamentu Rozwoju Produktów i Aktuariatu w TUnŻ Warta.

Oferta Warty jest o tyle atrakcyjna, że nawet czterokrotny wzrost wysokości potencjalnego świadczenia powoduje wzrost miesięcznej składki zaledwie o 40%. Na przykład w podstawowym pakiecie suma ubezpieczenia na wypadek śmierci z dowolnej przyczyny może teraz wynosić nawet 40 tys. zł, a nie 10 tys. zł jak do tej pory.

Wielu z naszych klientów sporo podróżuje, stąd szczególnie atrakcyjna jest dla nich gwarancja wysokich wypłat w razie śmierci w wypadku komunikacyjnym w pracy. Dlatego też maksymalna wypłata z tego tytułu może wynieść nawet 210 tys. zł. To o 90 tys. zł więcej niż przed wprowadzeniem nowych pakietów – mówi Mirosław Bondar.

Ubezpieczenie gwarantujące wysokie wypłaty w razie nieszczęśliwych zdarzeń lub choroby jest szczególnie potrzebne mikroprzedsiębiorcom czy osobom wykonującym wolne zawody. Taka polisa może być przedmiotem cesji na bank, w przypadku zaciągania kredytu. Dzięki innowacyjnej konstrukcji umowy, cena ubezpieczenia jest stała i nie zależy ani od wieku, ani stanu zdrowia klienta. Przy przystąpieniu do ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny nie jest wymagana ankieta medyczna, którą standardowo trzeba wypełnić przy zawieraniu klasycznej umowy indywidualnej. 

źródlo: Warta