Okiem Redakcji

NAJLEPSZA APLIKACJA MOBILNA

W tej kategorii dokonaliśmy porównania 13 aplikacji mobilnych. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji na wynik banku składał się wskaźnik dostępnych funkcjonalności oraz opinie klientów...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

Aby wyłonić najlepszy zdalny proces otwarcia konta założono 140 rachunków osobistych badając procesy, które umożliwiają założenie konta bez kontaktu z pracownikiem banku lub z...

NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

To już 9. edycja projektu wyłaniającego Najlepszy Bank dla Firm, do którego jak co roku zaangażowaliśmy klientów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. W ramach projektu...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE

Aby wybrać laureatów w kategorii „Najlepsza obsługa w placówce” oceniono 13 banków, w których zrealizowano 5 fal badania poświęconych różnym produktom z oferty w...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH

W tegorocznej edycji jakość obsługi świadczona w kanałach zdalnych była oceniana przez 5 cyklicznych pomiarów, a nie 4 kwartalne fale jak w poprzednich edycjach....

NAJLEPSZA OBSŁUGA HIPOTECZNA

Lata pandemii, która istotnie wpływała na popyt i podaż na rynku nieruchomości i na rynku kredytów hipotecznych pokazywały bardzo różny i na ogół niezbyt...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

Druga edycja rankingu w kategorii „Najlepsza Bankowość Prywatna” nie przyniosła zaskoczenia. Spośród 10 banków oferujących usługi bankowości prywatnej co prawda połowa spełniła oczekiwania, ale...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ OSOBISTA

W projekcie oceniono 11 banków oferujących produkty dla klientów, którzy deklarują wpływy powyżej 10 tys. zł i posiadają oszczędności powyżej 200 tys. zł. Projekt...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W tej kategorii dokonano szczegółowej analizy 13 bankowości internetowych pod kątem oferowanych klientom możliwości obsługi swoich finansów. Nagrodę w tej kategorii przyznawano bankowościom, które...

NAJLEPSZY PROCES OTWARCIA KONTA W PLACÓWCE

W tej kategorii ocenialiśmy rozmowę o ofercie oraz proces otwarcia rachunku osobistego w placówce. W projekcie oceniono 13 banków, w których otwarto 240 rachunków....