NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE

W kategorii „Najlepsza obsługa w placówce” oceniono 10 towarzystw ubezpieczeniowych, w których w tym roku zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego i...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE

Aby wybrać laureatów w kategorii „Najlepsza obsługa w placówce” oceniono 13 banków, w których zrealizowano 4 kwartalne fale badania poświęcone różnym produktom z oferty...