ZWYCIĘZCY 2023

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Internetowa” dokonano szczegółowej analizy bankowości internetowych w 13 badanych bankach.  Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano najbardziej uniwersalnym bankowościom...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

W kategorii „Najlepszy Zdalny Proces Otwarcia” dokonano otwarcia 150 rachunków osobistych korzystając z 4 oferowanych przez banki form zdalnego założenia konta, które nie wymagają...

NAJLEPSZY PROCES OTWARCIA KONTA W PLACÓWCE

W kategorii „Najlepszy Proces Otwarcia konta w Placówce” oceniano rozmowę o ofercie oraz proces otwarcia rachunku osobistego w placówce. W projekcie oceniono 13 banków,...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Kanałach Zdalnych” oceniono 14 towarzystw ubezpieczeniowych, w których zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego....

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Placówce” oceniono 10 towarzystw ubezpieczeniowych, w których zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego. Projekt...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES ZAWARCIA POLISY TURYSTYCZNEJ

W kategorii „Najlepszy Zdalny Proces Zawarcia Polisy Turystycznej” porównano przyjazność procesu zawarcia polisy turystycznej przez stronę internetową u 10 ubezpieczycieli. Ocena była składową elementów...