NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH

W kategorii „Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych” oceniono 14 towarzystw ubezpieczeniowych, w których w tej edycji zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH

Sprawnie działające zdalne kanały obsługi to nie tylko funkcjonalna i intuicyjna bankowość elektroniczna. Wsparcie udzielane klientowi, który ma pytanie odnośnie oferty komunikowanej na stronie...