JAKOŚĆ OBSŁUGI W PLACÓWCE

Z którym bankiem za granicę? Znamy zwycięzców 2. fali badania Instytucji Roku.

W sierpniu i wrześniu br. w ramach 2. fali badania projektu Instytucja Roku nasi eksperci odwiedzili 130 placówek 13 banków oraz skontaktowali się łącznie...

Kredyt gotówkowy? Santander Bank Polska z najlepszą obsługą klienta.

W maju br. w ramach 1. fali badania nasi eksperci odwiedzili 120 placówek 12 banków oraz 60 placówek 6 pośredników kredytowych celem sprawdzenia jak...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE

Za nami bardzo trudny rok dla całego sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Liczne problemy, wynikające z pandemii koronawirusa wymusiły szereg zmian, które banki i towarzystwa...

Jak pandemia zmienia jakość obsługi klienta w bankach?

W październiku w ramach 2. fali badania nasi eksperci odwiedzili 140 placówek 14 banków celem sprawdzenia jak wygląda obsługa klienta poszukującego oferty kredytu gotówkowego....

Jak banki obsługują klientów w swoich placówkach? PKO Bank Polski z najlepszą obsługą.

W lipcu i sierpniu w ramach 1. w tym roku fali badania  w 14 bankach sprawdziliśmy, jak wygląda obsługa nowego klienta zainteresowanego otwarciem konta...

NAJLEPSZA PLACÓWKA BANKOWA W POLSCE

W ubiegłym roku oceniając banki wprowadziliśmy kilka zmian w zasadach nagradzania oraz doborze próby do badania. Poprosiliśmy, aby każdy z banków wytypował 50 placówek do...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 14 banków . Spośród zgłoszonych przez badane banki 750 placówek w każdym kwartale eksperci odwiedzili 150, co daje łącznie 600...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 14 towarzystw ubezpieczeniowych. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule, oceniając 6 etapów: pierwsze wrażenie, płynność obsługi, powitanie, komfort obsługi, rozmowę...

Getin Bank z najlepszą obsługą klienta zainteresowanego produktami oszczędnościowymi. Znamy liderów 3. fali badania.

W październiku i listopadzie br. w ramach 3. w tym roku fali projektu Instytucja Roku odwiedziliśmy po raz kolejny 150 placówek 15 banków. Sprawdziliśmy...

Problemy z obsługą klienta zainteresowanego kredytem gotówkowym. Znamy liderów 2. fali badania Instytucja Roku...

W lipcu i sierpniu br. w ramach 2. w tym roku fali badania  w 15 bankach sprawdziliśmy, jak wygląda obsługa nowego klienta zainteresowanego kredytem...