ZWYCIĘZCY

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Placówce” oceniono 10 towarzystw ubezpieczeniowych, w których zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego. Projekt...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES ZAWARCIA POLISY TURYSTYCZNEJ

W kategorii „Najlepszy Zdalny Proces Zawarcia Polisy Turystycznej” porównano przyjazność procesu zawarcia polisy turystycznej przez stronę internetową u 10 ubezpieczycieli. Ocena była składową elementów...

NAJLEPSZY BANK W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego banku w Polsce. W przypadku banków warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w...

NAJLEPSZY UBEZPIECZYCIEL W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego ubezpieczyciela w Polsce. W przypadku Ubezpieczycieli warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

W tej kategorii zbadano 13 banków . Oceniając najlepszy zdalny proces otwarcia konta eksperci w każdym banku podjęli próbę otwarcia w 5 dostępnych procedurach....

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 17 towarzystw. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule oceniając 3 etapy: dostępne formy kontaktu, kontakt telefoniczny oraz kontakt mailowy. OKIEM LIDERA...

NAJLEPSZA PLACÓWKA BANKOWA W POLSCE

Podczas każdego z czterech pomiarów eksperci odwiedzili i ocenili 10 wybranych placówek, co dało 40 wizyt dla każdego banku. Uzyskany wynik z przeprowadzonych audytów...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 13 banków. Oceniając jakość obsługi w kanałach zdalnych w każdym kwartale zwracano uwagę, identycznie jak podczas obsługi w placówce, na...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 13 banków. W każdym kwartale eksperci odwiedzili 130 placówek, co daje łącznie 520 audytów w całym kraju. Oceniając jakość obsługi...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 13 towarzystw ubezpieczeniowych. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule, oceniając 6 etapów: pierwsze wrażenie, płynność obsługi, powitanie, komfort obsługi, rozmowę...