ZWYCIĘZCY

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 14 banków . Spośród zgłoszonych przez badane banki/wylosowanych placówek w każdym kwartale (począwszy od drugiego kwartału) eksperci odwiedzili 140, co...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 13 towarzystw ubezpieczeniowych. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule, oceniając 6 etapów: pierwsze wrażenie, płynność obsługi, powitanie, komfort obsługi, rozmowę...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 14 banków. Oceniając jakość obsługi w kanałach zdalnych w każdym kwartale (począwszy od drugiego kwartału) zwracano uwagę, identycznie jak podczas...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 13 towarzystw. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule oceniając 3 etapy: dostępne formy kontaktu, kontakt telefoniczny oraz kontakt wybranymi pozostałymi...

NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

W tej kategorii zbadano 14 banków. Wybierając najlepszy bank dla firm eksperci odwiedzili w każdym banku 10 placówek, z czego dwie wizyty kończyły się...

NAJLEPSZA OBSŁUGA HIPOTECZNA

W tej kategorii zbadano 11 banków oraz 5 pośredników. Eksperci byli zainteresowani kredytem hipotecznym odwiedzając 160 placówek bankowych oraz pośredników. Wizyty przeprowadzono w dużych...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

W tej kategorii zbadano 12 banków . Oceniając najlepszy zdalny proces otwarcia konta eksperci w każdym banku podjęli próbę otwarcia 10 kont bez wychodzenia...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA & NAJLEPSZA APLIKACJA MOBILNA

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA W tej kategorii zbadano 14 banków, oceniając funkcjonalności i przyjazność dostępu do konta przez bankowość internetową. Serwisy transakcyjne oceniało 5 zróżnicowanych grup...

NAJLEPSZY BANK W POLSCE

 Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego banku w Polsce. W przypadku banków warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w...

NAJLEPSZY UBEZPIECZYCIEL W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego ubezpieczyciela w Polsce. W przypadku ubezpieczycieli warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w...