NAJLEPSZY PROCES OTWARCIA KONTA W PLACÓWCE

W kategorii „Najlepszy Proces Otwarcia konta w Placówce” oceniano rozmowę o ofercie oraz proces otwarcia rachunku osobistego w placówce. W projekcie oceniono 13 banków, w których otwarto 240 rachunków. W każdym banku oceniano własną sieć sprzedaży, a w wybranych bankach sieci zewnętrzne i wyspy w centrach handlowych. Na ocenę banku składał się średni wynik uzyskany we wszystkich kanałach dystrybucji. Klienci zakładali konto osobiste z kartą płatniczą oraz rachunek oszczędnościowy. Byli zainteresowani podstawowymi opłatami za najbardziej popularne funkcjonalności z zakresu codziennego bankowania oraz produktami dodatkowymi dotyczącymi ulokowania oszczędności i bieżącego finansowania (limit w rachunku lub karta kredytowa). Na uzyskany wynik składało się doświadczenie klienta dotyczące rozmowy o oferowanych produktach oraz proces założenia konta. W trakcie projektu klienci oceniali także procedurę zastrzeżenia karty do konta oraz możliwości i sposób zamknięcia relacji z bankiem, a także działania zmierzające do utrzymania klienta. Łącznie w ramach projektu wykonano 367 wizyt w placówkach i 302 kontakty telefoniczne. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

ING BANK ŚLĄSKI

Zauważaliśmy, że prawie wszystkie banki są dobrze przygotowane do rozmowy i otwarcia konta, ale jeśli klient jest jednocześnie zainteresowany dodatkowymi produktami oszczędnościowymi i kredytowymi, to w wielu bankach uwydatniają...

BANK MILLENNIUM

Zauważaliśmy, że prawie wszystkie banki są dobrze przygotowane do rozmowy i otwarcia konta, ale jeśli klient jest jednocześnie zainteresowany dodatkowymi produktami oszczędnościowymi i kredytowymi, to w wielu bankach uwydatniają...

BNP PARIBAS BANK POLSKA

Zauważaliśmy, że prawie wszystkie banki są dobrze przygotowane do rozmowy i otwarcia konta, ale jeśli klient jest jednocześnie zainteresowany dodatkowymi produktami oszczędnościowymi i kredytowymi, to w wielu bankach uwydatniają...

BANK PEKAO

Zauważaliśmy, że prawie wszystkie banki są dobrze przygotowane do rozmowy i otwarcia konta, ale jeśli klient jest jednocześnie zainteresowany dodatkowymi produktami oszczędnościowymi i kredytowymi, to w wielu bankach uwydatniają...

CREDIT AGRICOLE

Zauważaliśmy, że prawie wszystkie banki są dobrze przygotowane do rozmowy i otwarcia konta, ale jeśli klient jest jednocześnie zainteresowany dodatkowymi produktami oszczędnościowymi i kredytowymi, to w wielu bankach uwydatniają...

SANTANDER BANK POLSKA

Zauważaliśmy, że prawie wszystkie banki są dobrze przygotowane do rozmowy i otwarcia konta, ale jeśli klient jest jednocześnie zainteresowany dodatkowymi produktami oszczędnościowymi i kredytowymi, to w wielu bankach uwydatniają...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZY PROCES OTWARCIA KONTA W PLACÓWCE

W tej kategorii ocenialiśmy rozmowę o ofercie oraz proces otwarcia rachunku osobistego w placówce. W projekcie oceniono 13 banków, w których otwarto 240 rachunków. W każdym banku oceniano własną...

POLECANE