NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

W kategorii „Najlepszy Zdalny Proces Otwarcia” dokonano otwarcia 140 rachunków osobistych korzystając z 3 oferowanych przez banki form zdalnego założenia konta, które nie wymagają kontaktu z pracownikiem w placówce lub z kurierem. Klienci korzystali z procesów potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem metody selfie, e-dowodu oraz logowania do innego banku. Jeśli bank udostępniał więcej niż jeden kanał założenia konta, to na wynik banku składa się średnia ocena z każdego, dostępnego kanału. Wyniki projektu stanowią odzwierciedlenie satysfakcji klientów po skorzystaniu z oferowanego procesu. Klienci dokonywali oceny ergonomii, przyjazności i sprawności założenia konta od momentu znalezienia wniosku do momentu zalogowania na nowe konto oraz późniejszą możliwość zamknięcia konta w sposób zdalny. W procesie selfie na ocenę banku poza wrażeniem klientów wpływała także ocena obiektywna mierząca sposób zaprojektowania wniosku, ilość danych koniecznych do uzupełnienia oraz ewentualne ograniczenia, jakie są nakładane na klientów, którzy zakładają konto w tym procesie. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

BANK MILLENNIUM

Porównując procesy zdalnego założenia konta rok do roku widzimy ciągłe prace rozwojowe w prawie wszystkich bankach. Nie wszędzie jednak efekt zmiany był właściwy. Jak udało się Państwu zaprojektować efektywny...

BANK PEKAO

Porównując procesy zdalnego założenia konta rok do roku widzimy ciągłe prace rozwojowe w prawie wszystkich bankach. Nie wszędzie jednak efekt zmiany był właściwy. Jak udało się Państwu zaprojektować efektywny...

ING BANK ŚLĄSKI

Porównując procesy zdalnego założenia konta rok do roku widzimy ciągłe prace rozwojowe w prawie wszystkich bankach. Nie wszędzie jednak efekt zmiany był właściwy. Jak udało się Państwu zaprojektować efektywny...

CREDIT AGRICOLE

Porównując procesy zdalnego założenia konta rok do roku widzimy ciągłe prace rozwojowe w prawie wszystkich bankach. Nie wszędzie jednak efekt zmiany był właściwy. Jak udało się Państwu zaprojektować efektywny...

VELOBANK

Porównując procesy zdalnego założenia konta rok do roku widzimy ciągłe prace rozwojowe w prawie wszystkich bankach. Nie wszędzie jednak efekt zmiany był właściwy. Jak udało się Państwu zaprojektować efektywny...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

Aby wyłonić najlepszy zdalny proces otwarcia konta założono 140 rachunków osobistych badając procesy, które umożliwiają założenie konta bez kontaktu z pracownikiem banku lub z kurierem. Klienci korzystali z procesów...

POLECANE